Uit onderzoek van World IT Lawyers blijkt dat Nederlandse e-commercesites slechter scoren dan Duitse, Engelse, Franse, Zwitserse, Spaanse en Portugese websites. Europese websites die producten of diensten online aanbieden, moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen voor elektronische handel en verkoop op afstand. Websites moeten bijvoorbeeld algemene informatie beschikbaar stellen die voor klanten makkelijk te vinden is. Dit is vooral bedoeld om het vertrouwen van de consument te vergroten. Bijna 10 procent van de onderzochte websites slaagt er volgens World IT Lawyers niet eens in om de naam van de onderneming bekend te maken. In Nederland ligt dit zelfs op 20 procent. Ook moeten bedrijven online aangeven hoe een overeenkomst online tot stand komt of iets kan worden besteld. Bij ruim 60 procent van de Europese sites ontbrak die informatie. In Nederland was dat 65 procent. Verder zijn bedrijven laks in het geven van uitleg over het privacybeleid. "Een consument heeft het recht om te weten voor welk doel zijn of haar persoonsgegevens worden gebruikt, hoe die gewijzigd kunnen worden, waar ze bewaard worden en hoe ze verwijderd kunnen worden", aldus de onderzoekers. Veel websites volstaan echter met de mededeling: `Wij voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens'. Hierdoor lopen de bedrijven en instellingen de kans hoge Europese boetes te moeten betalen. Er kleven juridische risico's aan dergelijke onzorgvuldige websites, aldus de conclusie van het onderzoek. "Bovendien is dit slecht voor het vertrouwen van de consument in e-commerce", meent mr. Louise de Gier van World IT Lawyers.