De norm van de centrale overheid - eind 2002 moet minstens een kwart van de publieke dienstverlening via elektronische weg verlopen - zou op dit moment door slechts één op de twaalf gemeenten (8 procent) gehaald worden. De meerderheid van de gemeenten (57 procent) zegt zelfs deze norm `bij lange na' niet te zullen halen. Dit blijkt uit onderzoek van Giarte Research in opdracht van Novell onder 97 Nederlandse gemeenten. Rogier van Boxtel presenteerde in 1998 het actieprogramma ´Elektronische Overheid´ aan de Tweede Kamer. Hierin is norm vastgelegd dat eind dit jaar minstens een kwart van de publieke dienstverlening langs elektronische weg moet worden afgehandeld. Het onderzoek van Giarte Research staat volgens de opstellers `in schril contrast' met de verklaring van Van Boxtel tijdens het begin dit jaar gehouden congres Overheidsloket 2000 dat deze doelstelling al zou zijn gehaald. Voornaamste struikelblok bij de gemeenten die `e-government' überhaupt al in een beleidsplan hebben opgenomen, is de technische invoering in de vorm van een back-office systeem. In 59 procent van de gevallen is zelfs nog geen besluit genomen over de te volgen strategie.