Woensdag is de Wet elektronische handtekening van kracht geworden, waardoor de digitale krabbel nu dezelfde status heeft als een papieren ondertekening. De digitale handtekening bestaat uit een uniek nummer dat via een speciale certification service provider (csp) aan een persoon gekoppeld wordt. Met dit certificaat kunnen bedrijven en personen vervolgens `bewijzen' dat ze zijn wie ze zeggen te zijn. De Nederlandse wet eist dat - wil een e-handtekening rechtsgeldig zijn - deze moet zijn opgeslagen op een smartcard. Deze smartcard handelt vervolgens de authenticatie, encryptie en ondertekening af.

Kip/ei-verhaal

De overheid kan nog niet overweg met de digitale krabbel. Zij wacht met het klaarstomen van de processen totdat er voldoende animo is. Het online bestellen van een paspoort zit er voorlopig dus niet in. De elektronische handtekening lijkt vooralsnog voorbehouden aan bedrijven. Dit omdat de overheid de zakelijke dienstverlening als eerste zal klaarstomen voor de e-handtekening.

Kosten

Niet alleen het gebrek aan bruikbare online overheidsprocessen kunnen de acceptatie van de e-krabbel remmen. Ook de kosten kunnen het succes in de weg staan. De overheid stelt namelijk de smartcard verplicht voor de rechtsgeldigheid van de handtekening. PinkRoccade, vooralsnog de enige gecertificeerde csp, schat dat de kosten voor één smartcard honderd euro of meer zijn (`waarschijnlijk meer'). Om de smartcard te kunnen gebruiken, moet echter ook een bijbehorend leesapparaat worden aangeschaft. "Wie gaat dit betalen?", vraagt Henk Hendriks van PinkRoccade zich af. "Ik kan niet inschatten hoe de overheid hier mee omgaat. Voor het verlengen van een paspoort moet je ook betalen. Er zal dus een prijskaartje aan komen te hangen."

Meer voor minder

Overigens kunnen mensen die genoegen nemen met een minder hoog niveau van beveiliging ook bij andere aanbieders terecht. Het bedrijf Izecom biedt bijvoorbeeld voor dertig euro per jaar een softwarematige digitale handtekening aan. De wordt opgeslagen op de computer en garandeert de echtheid van een mailadres. Gratis mailadressen, zoals Hotmail, worden dan ook niet geaccepteerd. Izecom hoopt hiermee de drempel voor de digitale handtekening te verlagen en het gebruik te bevorderen. De licentie is ook te delen met kennissen, zodat een groep vrienden onderling veilig kan communiceren, aldus de leverancier. Zie voor meer informatie over de elektronische handtekening ook de speciale bijlage. Update, 15:15 uur: Laatste drie alinea's toegevoegd.