Hewlett Packard heeft onderzoek gedaan naar de informele netwerken binnen het bedrijf. Een pc vlooide twee maanden lang alle e-mails door om zo de netwerken te ontdekken. Weten hoe de informele netwerken binnen een bedrijf in elkaar zitten kan nuttig zijn omdat de netwerken problemen binnen het bedrijf oplossen en ook botsende doelen van subgroepen. Standaard onderzoeksmethodes kosten echter veel tijd omdat elk bedrijfslid afzonderlijk geïnterviewd moet worden. Onderzoekers van het bedrijf hebben een programma ontwikkeld dat bijhoudt hoeveel e-mails van werknemer naar werknemer gaan. Volgens hen is online contact tussen werknemers vergelijkbaar met het contact in de echte wereld. Verkeer tussen mensen die maar sporadisch met elkaar communiceren filtert het programma eruit en zo ontstaat er een web tussen verschillende werknemers. De werknemers die het meest contact hebben met de mensen uit hun eigen web en die het meest e-mailen met mensen uit een andere groep komen naar boven als de informele `leiders'. In totaal werden een miljoen e-mails verwerkt van de 485 werknemers van HP. Volgens het onderzoek bestond het bedrijf uit 66 netwerkjes. Volgens verschillende mensen klopte de analyse globaal met de werkelijke communicatielijnen. De netwerken overstegen vaak de afdelingen binnen het bedrijf.