De keurmerken, die consument en ondernemer een veilig gevoel moeten geven bij online transacties, schieten als paddestoelen uit de grond en dreigen averechts te gaan werken. De EC wil de wildgroei nu aan banden leggen door criteria op te stellen waaraan dergelijke keurmerken moeten voldoen. De zogenoemde `trustmarks' moeten hierdoor worden gestandaardiseerd. Volgens de Europese Commissie zijn niet alleen de consumenten terughoudend. Ook het bedrijfsleven remt de ontwikkelingen, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis. De EC concludeert dat ondernemers vooral op het gebied van wet- en regelgeving vaak nog in het duister tasten. Dit zou dan worden veroorzaakt door gebrek aan samenhang tussen de verschillende wetten. De EC constateert dat de elektronische handel zich in Europa aanzienlijk langzamer ontwikkeld dan verwacht. De vorderingen worden vooral gehinderd door onbekendheid met internet en angst voor fraude, zo meent de commissie.