Dat keuzescherm en andere toezeggingen van Microsoft worden door de schikking juridisch bindend. Dit betreft de antitrustovertreding van het koppelen van webbrowser Internet Explorer aan het marktdominante pc-besturingssysteem Windows.

Vijf jaar keuzescherm

Europese Windows-gebruikers krijgen een keuzescherm voor verschillende browser, weergegeven in willekeurige volgorde. Dat keuzescherm wordt medio maart 2010 automatisch gedistribueerd via Windows Update naar zowel de nieuwste versie Windows 7 als naar voorgangers Vista en XP. Het keuzescherm heeft een 'geldigheidsduur' van vijf jaar. Pc-producenten mogen ook een browser naar keuze voorinstalleren, en daarbij Internet Explorer uitschakelen.

Eurocommissaris Neelie Kroes, die nu nog over antitrust gaat, stelt dat deze schikking miljoenen Europese consumenten voordeel biedt. Zij hebben nu een vrije en duidelijke keuze over welke webbrowser zij gebruiken. "Dergelijke keuze is niet alleen om de internetervaring van mensen te verbeteren, maar dient ook als een aanmoediging voor browserbedrijven om te innoveren en mensen betere browsers te bieden in de toekomst."

Afronden

Zij heeft eerder al verklaard de antitrustzaak te willen afronden tijdens haar ambtstermijn als antitrustcommissaris. Kroes heeft begin oktober dan ook aangegeven in te stemmen met het toen ingediende schikkingsvoorstel van Microsoft. Formeel moest daar echter nog een consultatieronde op volgen. Die is nu afgerond.

Daarnaast komt Microsoft met formele beloftes om "vergaande informatie over interoperabiliteit te onthullen". Dit heet een 'undertaking' en is juridisch gezien minder strikt dan de 'commitments' waar de nu getroffen schikking vooral om draait. Een 'undertaking' is niet bindend, aldus jurist Ashwin van Rooijen van anti-Microsoft lobbygroep ECIS.

Update:

Het keuzescherm komt medio maart uit voor Windows 7. Microsoft moet het binnen vijf maanden vanaf vandaag ook uitbrengen voor Windows XP en Vista.

Update2:

Het browserkeuzescherm draait, binnen IE, op een speciale website. Daar worden dan de 12 meestgebruikte browsers op Windows aangeboden. Dit zijn: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, AOL, Maxthon, K-Meleon, Flock, Avant Browser, Sleipnir en Slim Browser. Alleen de 5 eerstgenoemde worden direct in beeld getoond. De overige 7 zijn zichtbaar als de pc-gebruiker zelf naar rechts scrollt. Veel van die alternatieven gebruiken de rendering engine van Internet Explorer.