Afgelopen vrijdag is de termijn verstreken waarbinnen bedrijven zich konden aanmelden om het .eu-domein te beheren. Op dit moment hebben zich tien organisaties aangemeld. De Commissie verwacht in de loop van de week nog zo'n tien tot vijftien vertraagde brieven met aanvragen binnen te krijgen. De Europese Commissie wil een team van academici en mensen uit het bedrijfsleven instellen dat moet onderzoeken welke organisatie het beste de domeinen kan beheren. Voor december van dit jaar moet de Commissie een besluit hebben genomen wie het beheer voor zijn rekening gaat nemen. De toekomstige beheerder zal niet alleen zorgdragen voor de administratieve afhandeling ook zal hij bemiddelen in geschillen. Eén voorwaarde die de EC stelt is dat de beheerder geen excessieve vergoeding voor de domeinen vraagt.