Sinds de invoering van nieuwe, vermeend strengere subsidieregels heeft de Europese Commissie (EC) recentelijk juist een recordaantal glasvezelprojecten met staatssteun goedgekeurd. Het gaat om projecten in onder meer Frankrijk, Duitsland, Finland, Cyprus, meldt de Commissie. Opvallend is dat dit niet alleen landelijke gebieden betreft, maar ook bijvoorbeeld een dichtbevolkte en rijke voorstad van Parijs.

Wit, grijs, zwart

In september vorig jaar introduceerde de Europese Commissie nieuwe richtlijnen om ervoor te zorgen dat overheden alleen in gebieden met weinig dekking breedbandsubsidies geven. De markt moet niet verstoord worden, was de redenatie van Neelie Kroes, commissaris van mededinging.

De Commissie maakt onderscheid tussen 'witte' gebieden (nauwelijks breedband) 'grijze' (regio's waar wel breedband is, maar waar de dekking niet toereikend is) en 'zwarte' gebieden (hoge breedbanddekking). Bij de eerste twee kan staatsteun wenselijk zijn, maar in een gebied met al veel breedband is subsidie overbodig. Daar zal staatssteun de markt namelijk juist verstoren, vindt Brussel.

Vooral glasvezel

Ook moeten de gesubsidieerde projecten in principe technologieneutraal zijn. De praktijk wijst echter uit dat het praktisch altijd gaat om de uitrol van glasvezelnetwerken. Om de status van openbare werken te krijgen moet het netwerk passief, neutraal en open zijn én volledig dekking bieden in het projectgebied, eist Brussel.

Logischerwijs gaat het vooral om glasvezelprojecten in landelijke of achtergestelde gebieden. De eis van volledige dekking heeft echter tot gevolg dat aanvragers ook glasvezel kunnen uitrollen in gebieden waar de breedbanddekking al relatief hoog is. Zo kan een gemeente een aanvraag indienen voor het hele gemeentegebied met de motivatie om vooral de 'witte' buitengebieden te ontsluiten. Eenmaal goedgekeurd kan glasvezel dan met subsidie worden uitgerold voor zowel die buitengebieden als binnen de bebouwde kom.

Bloemendaal aan de Seine

Dit lijkt bij uitstek het geval met het glasvezelproject in Haute-de-Seine, een departement ten westen van Parijs. Deze regio is namelijk weliswaar gedeeltelijk ruraal (veel bossen en parken), maar over het algemeen toch redelijk dichtbevolkt. Minstens zo opmerkelijk is dat het departement de één na rijkste regio van Frankrijk is, na de stad Parijs zelf. Toch mag van Kroes de uitrol van glasvezel gebeuren met subsidie; van maar liefst 59 miljoen euro.

Vorig jaar versoepelde het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse regels voor gemeentelijke breedbandsubsidie. Wel benadrukt EZ dat projecten onverminderd moeten voldoen aan de Europese richtlijnen.