De Europese Commissie beschuldigt Motorola Mobility ervan zijn dominante positie in de smartphonemarkt te misbruiken door Apple aan te vallen met standaardessentiële patenten (SEP). In een Statement of Objections, een formele aanklacht van de commissie, stelt de EC dat SEP-houders geen verkoopverbod moeten kunnen eisen om hun positie bij licentieonderhandelingen te versterken.

Markt niet frustreren

Motorola blokkeerde eerder de verkoop van producten van Apple in Duitsland met een GPRS-octrooi. Dit soort patenten zou onder de FRAND-regeling te licenseren moeten zijn, waarbij geen exorbitante licentiegelden geëist zouden moeten worden. Een Amerikaanse rechter oordeelde onlangs dat de bedragen die Motorola eist absurd hoog zijn.

FRAND is bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven de markt niet frustreren met een standaard-essentieel patent. Zo kunnen consumenten aan de ene kant vrij kiezen tussen producten die met elkaar werken en worden aan de andere kant bedrijven gecompenseerd voor het gebruik van hun intellectueel eigendom.

Motorola v. Apple

In het geval van Apple in Duitsland, wees een rechter het verbod toe. De EC neemt het Motorola kwalijk dat het bedrijf hierna geen redelijke FRAND-regeling wilde treffen met Apple. Motorola stelt juist dat Apple zich inflexibel opstelde.

Motorola laat in een verklaring weten zich te kunnen vinden in de mening van de EC dat een verkoopverbod enkel gezocht moet worden als een partij zich niet aan een licentie wil verbinden en dat het bedrijf in het Duitse voorbeeld de juiste procedure heeft gevolgd. “De rechtbank vond pas na zes voorstellen dat Apple een gewillige licentieafnemer was.”

Aanklacht tegen Motorola

De EC is naar aanleiding van de gevechten van de fabrikant met onder meer Microsoft en Apple vorig jaar een antitrustonderzoek tegen Motorola gestart. Het onderzoek naar de pogingen Apple-producten te blokkeren met een GPRS-patent is nu afgesloten en de commissie maakt vandaag zijn Statement of Objections bekend, een officiële klacht tegen Motorola vanwege diens patentmisbruik.

“Ik vind dat bedrijven hun tijd beter kunnen besteden aan innovatie en elkaar beconcurreren op de eigenschappen van de producten die ze bieden”, schrijft Eurocommissaris Almunia in een persbericht, “en niet aan het misbruiken van de rechten op hun intellectueel eigendom om concurrenten te dwarsbomen, wat schade toebrengt aan innovatie en keuzevrijheid.”

Forse boete dreigt

Motorola en andere betrokken partijen kunnen nu formeel op de klacht van de Europese Commissie reageren. Zo kan Motorola een hoorzitting aanvragen waarin het bedrijf zijn standpunt kan verdedigen. Als de commissie uiteindelijk besluit dat Motorola inderdaad zijn boekje te buiten is gegaan, kan het bedrijf een forse boete krijgen: tot 10 procent van zijn jaarlijkse wereldwijde omzet.