Europese mededingingsautoriteiten vermoeden dat de handelingen van Redmond in het ISO standaardisatieproces van Open XML in strijd zijn met de Europese mededingingsregels.

Brussel heeft in het kader hiervan bij Microsoft documentatie over het proces opgevraagd, en zal het antitrustonderzoek hiernaar intensiveren. Dat meldt de Wall Street Journal (betaalde toegang) op basis van anonieme bronnen.

'Open XML monopoliseert'

Critici betwijfelen nut en noodzaak van het door Microsoft ontwikkelde bestandsformaat. Volgens hen voldoet ODF, dat reeds ISO geratificeerd is, uitstekend als formaat voor documenten en is Open XML niets anders dan een poging van Redmond om haar Office-dominantie tot in lengte der jaren te kunnen voortzetten.

Uiteraard komen veel critici uit het ODF kamp, waaronder Microsoft-rivalen IBM en Sun Microsystems. De formaatspecificaties van Open XML zouden bovendien gebreken vertonen en vol zitten met zogenaamde 'binary blobs', verwijzingen naar de inmiddels achterhaalde gesloten binaire kantoorformaten van Microsoft. Redmond houdt vol dat de Open XML specificatie transparant en superieur is, en bovendien 'goed voor iedereen'.

Dubieus gelobby

Maar Brussel richt haar antitrustpijlen nu in eerste instantie op de handel en wandel van Microsoft in haar pogingen om Open XML door de ISO te loodsen. De softwaregigant zou daarbij talloze partnerbedrijven hebben 'geronseld' om de goedkeuring van Open XML in de verschillende landen te bewerkstelligen.

Lidmaatschap van deze zogenaamde national bodies staat namelijk in principe open voor elke instelling of bedrijf dat belang(stelling) heeft. Redmond zou deze open procedure hebben misbruikt door talloze Microsoft-gezinde bedrijven op te trommelen om de stemming in het voordeel van Open XML te beïnvloeden, zo beweren de critici, onder meer verenigd in de European Committee for Interoperable Systems (ECIS).

'Omkoping'

In Zweden leidde dit zelfs tot een 'omkoopschandaal', nadat een overijverige Microsoft-medewerker partnerbedrijven 'kortingen' in het vooruitzicht stelde als zij vóór Open XML stemden. Microsoft floot de medewerker terug en de Zweedse stemmingsronde werd uiteindelijk op een formaliteit ongeldig verklaard.

Volgens Microsoft is de ISO-procedure naar behoren verlopen en is het juist een goede zaak dat alle belanghebbenden lid kunnen worden van de national bodies. Onlangs zei Tom Robertson, manager interoperabiliteit en standaarden van Microsoft, hierover: "De participatie groeide, van zowel de voorstanders van ODF die het probeerden tegen te houden, als mensen die het wilden meemaken om keuzes mogelijk te maken."

Tijdens de vorige centrale ISO-stemming, in september 2007, behaalde Open XML overigens net niet de benodigde meerderheid voor ratificatie.

ECIS diende vorige maand een klacht in bij Neelie Kroes over Open XML en de handelswijze van Microsoft in het ISO-proces. Dat onderzoek wordt nu door Brussel geïntensiveerd.

Slecht moment

Het nieuws komt voor Microsoft op een bijzonder ongelukkig moment, met nog maar een paar weken te gaan tot de voorlopig laatste ISO-vergadering over Open XML. Tijdens deze vergadering zal blijken of de door ECMA doorgevoerde veranderingen aan de standaard voldoende zijn om de benodigde gekwalificeerde meerderheid te halen en Open XML alsnog als ISO-standaard te bekrachtigen.

Microsoft wil geen inhoudelijk commentaar leveren op het nieuws. Jesse Verstraete, woordvoerder van Microsoft inzake EU kwesties, herhaalt tegenover Webwereld de eerder geformuleerde verklaring dat 'Microsoft volledig zal meewerken met Brussel en toegewijd is de EU-wetten volledig na te leven'.