Eerder deze maand maakte de Free Software Foundation Europe (FSFE) veel ophef over een groot softwarecontract dat de Europese Commissie (EC) is aangegaan met enkele leveranciers. Volgens de voorvechters van vrije software zou de EC 189 miljoen euro over een periode van zes jaar spenderen aan gesloten software. Dat kost de belastingbetaler onnodig veel geld, zei de FSFE er nog bij. De EC stelt juist in zijn Digitale Agenda die begin dit jaar is vastgesteld, dat ict-producten en -services open en interoperabel moeten zijn. De commissie houdt zich dus niet aan zijn eigen agenda, luidt de conclusie.

Dat was tegen het zere been van Francisco Garcia Moran, het hoofd van het Directoraat-Generaal voor Informatica (DIGIT) van de EC. Hij schreef een brief op hoge poten naar de FSFE waarin hij punt voor punt de argumenten van de FSFE bestreed. Zo zou de hoogte van het bedrag niet kloppen, en ook de contractduur ligt anders.

Gekeken naar kosten

Moran stelt dat het nieuwe contract de uitkomst is van een openbare tender, waarvoor iedereen zich kon inschrijven. De keuze voor de nieuwe groep van leveranciers is gemaakt op de verhouding tussen kwaliteit en prijs. "Dat staat haaks op uw bewering dat wij niet genoeg doen om de kosten laag te houden en het geld van de belastingbetaler zo goed mogelijk te spenderen", zegt Moran

Hij noemt de uitlatingen van de FSFE "totaal misleidend", omdat binnen het raamcontract ook sprake is van levering en implementatie van open source software en dus niet 100 procent gesloten software omvat, zoals de stichting wil doen geloven. In het contract wordt de levering van onder meer Red Hat, Atlassian, Balsamiq Studios en Adaptavist geregeld.

Open source-strategie

"Uw argument dat de commissie moet komen met een strategie om de voordelen van vrije software te benutten gebruik ik om u erop te wijzen dat wij al een open source strategie hebben sinds 2001". zegt Moran verder. "Als resultaat ervan zijn via DIGIT als meer dan 250 open source softwareproducten binnen de EC in gebruik."

Hij doet een kleine opsomming welke producten dat zijn. Onder meer 350 Linux-servers, 800 webservers en diverse zakelijke applicaties. Ook het gebruik van Java als ontwikkelplatform is diep geworteld in de organisatie, zegt Moran. Een open source webbrowser is voor elke pc optioneel.

Antwoord op weerwoord

Inmiddels heeft ook de Free Software Foundation Europe weer gereageerd op het weerwoord van de DIGIT-chef. "Het antwoord van de EC neemt onze zorgen niet weg", zo staat in een verklaring op de eigen website. De stichting zegt dat geen van de argumenten van Moran het eerdere standpunt van de FSFE zal wijzigen. "Het verandert niets aan onze kritiek. DIGIT moet zich herbezinnen op zijn inkoopbeleid."

De FSFE bestrijdt dat het heeft beweerd dat het contract alleen maar gesloten software zou bevatten, en zet tegelijkertijd vraagtekens aan het open karakter van Atlassian en Balsamiq. "De meeste van Red Hats producten voldoen wel aan de definitie van Free Software", zegt de stichting. Om er fijntjes aan toe te voegen: "FSFE zal het een eer vinden als zij DIGIT kan helpen in het dichten van mogelijke gaten in de kennis over Free Software licenties."