De Nederlandse digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom hekelt de EC-bijeenkomst van gisteren dan ook als een show van halve waarheden, of zelfs hele leugens. Een dreigend afsluitbeleid voor downloaders is in de bijeenkomst ontkend en de resolutie van het Europarlement om openheid van zaken te geven wordt anders geïnterpreteerd.

Zo zou het afsluiten van internetgebruikers na drie 'overtredingen' voor het downloaden van auteursrechtelijk materiaal niet zijn behandeld in de geheime besprekingen over de ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). De ACTA-onderhandelaar van de Europese Commissie (EC), Luc Devigne, geeft die ontkenning als antwoord op vragen over zo'n zogeheten three strikes-aanpak.

Wel three strikes

In november vorig jaar is echter al uitgelekt dat het afsluiten van internetters wel degelijk aan de orde is in ACTA. Dat valt te lezen in een memo (pdf) van Devigne's eigen departement. Het gisteren gegeven antwoord van de Europese ACTA-onderhandelaar is daar strijdig mee, maar kan formeel wel de waarheid zijn. Zo is het concrete aantal van drie beschuldigingen van auteursrechtenschending voor zover bekend niet letterlijk vastgelegd in ACTA.

Verder voorziet dat internationale verdrag niet in verplicht afsluiten van internetgebruikers, maar simpelweg in het aansprakelijk stellen van internetproviders. De verwachting is dat dit in de praktijk wel zal leiden tot afsluiten van internetgebruikers. Het zijn niet alleen eindgebruikers of downloaders die dit vrezen, maar bijvoorbeeld ook de Europese privacytoezichthouder Peter Hustinx.

Formeel zou een three strikes-verplichting echter niet staan in de ACTA-voorstellen zelf, waarover in geheime overeenkomsten wordt onderhandeld. De regering van de Verenigde Staten heeft de aansprakelijkheid van internetproviders namelijk voorgesteld in een voetnoot bij de ACTA-voorstellen.

EP eist openheid

De discussie van gisteren in de EC-bijeenkomst stond ook in het teken van de eis van het Europees Parlement (EP) om openheid van zaken te geven rondom het geheime verdrag. ACTA-onderhandelaar Devigne ontwijkt herhaalde vragen over het standpunt van de Commissie over de resolutie van het Europarlement, om het antipiraterijverdrag te beperken tot namaakartikelen.

Hij reageert door te wijzen naar een ander deel van die resolutie waarin het EP juist aandringt op het conformeren van ACTA-voorzieningen aan Europese handhaving voor auteursrechten in de digitale wereld. Volgens de Canadese rechtsgeleerde en ACTA-scepticus Michael Geist schuilt daarin een conflict dat mogelijk zelfs kan leiden tot een rechtszaak over het respecteren van de resolutie.

Open, maar met mate

Het Europarlement heeft een resolutie daarvoor eerder deze maand met overweldigende meerderheid aangenomen. Er is nog wel discussie of dit totale openheid moet zijn, of openheid voor alleen de Europarlementariërs. Eurocommissaris De Gucht, die namens de EC gaat over de kwestie van ACTA, is voorstander van die 'beperkte openheid'. Leden van het EP zijn daarbij zelf weer gebonden aan geheimhouding.

Het Belgische EC-lid heeft eerder al verbaasd gereageerd op de ophef daarover: “De onderhandelingen zijn geheim. Dat is niet vreemd.” Voor hem staat als een paal boven water dat het Europarlement geïnformeerd moet worden. Hij belooft dan ook voor de volgende onderhandelingsronde, in april te Nieuw-Zeeland, te praten met de Verenigde Staten en zich in te zetten voor meer openheid. De geheimhouding dient volgens hem de concurrentieposities van de betrokken landen in de ACTA-onderhandelingen.

Eerder hebben het Nederlandse kabinet en de Europese Commissie zelf ook al geprobeerd de ophef over de ACTA-geheimhouding te sussen. Beide zijn voor openheid, maar hebben echter niet de macht om dat te bepalen. De ministers van Economische Zaken en Justitie roepen de Europese Commissie op ACTA-documenten "zoveel mogelijk geheel of gedeeltelijk openbaar te maken". De EC zelf is ondertussen intern verdeeld over openheid voor alleen 'ingewijden'.

ACTA

ACTA is een internationaal verdrag om namaakartikelen maar ook internetpiraterij te bestrijden. De geheime onderhandelingen daarover zijn al sinds 2007 gaande. Aan tafel zitten onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie, Japan, Canada en Zuid-Korea. Dit overleg functioneert buiten de bestaande instituten om, zoals de G8, de wereldhandelsorganisatie WTO en de intellectuele eigendomsorganisatie van de VN, de WIPO.