De eerste stap in de formele procedure is nu gezet: de Europese Commissie heeft Microsoft een brief gestuurd waarin het bezwaar maakt tegen het weglaten van het keuzescherm. Het eerder al veroordeelde Amerikaanse bedrijf heeft sinds het eerste service pack (SP1) voor Windows 7 het keuzescherm voor webbrowser weggelaten. Die verwijdering gebeurde per ongeluk, stelt Microsoft.

Na nog geen jaar weggelaten

Het keuzescherm werd door de EC opgelegd als onderdeel van de schikking die de antitrustdivisie trof met Microsoft. Sinds maart 2010 schotelt Windows 7 een scherm voor met diverse browsers waaruit EU-burgers dan een keuze moeten maken. Het in Windows geïntegreerde Internet Explorer (IE) mag niet door Microsoft als default worden ingesteld.

Met de komst van SP1, in februari 2011, is dat keuzescherm verdwenen. Microsoft stelde in zijn rapportage aan de EC in december nog dat het voldeed aan de antitrustverplichtingen. Dit weglaten werd in juli dit jaar pas ontdekt door de EC. De Commissie is hierover getipt door derden.

Schuld al toegegeven

De EC gaat nu over tot een formele aanpak, met de aan Microsoft gestuurde bezwaarverklaring als eerste stap. De Windows-producent mag vervolgens met een reactie komen, en eventueel ook een mondelinge hoorzitting aanvragen. Het bedrijf heeft de fout echter al toegegeven aan de EC en daarbij gelijk al concessies geboden. Dat betrof allereerst het herstellen van het keuzescherm, wat inmiddels is gedaan. Microsoft heeft daarbij ook aangeboden de browserkeuze 15 maanden langer te handhaven dan waar het toe verplicht is.

Antitrustcommissaris Joaquín Almunia sprak vorige maand nog tegen dat Microsoft zijn verplichtingen niet nakomt met Windows 7. De opvolger van Eurocommissaris Neelie Kroes reageerde op nieuwsberichten dat hij dit oordeel over de Windows-fout al zou hebben geveld. Formeel moeten daarvoor eerst de vereiste stappen worden genomen van bezwaar, reactie, tegenreactie en uiteindelijk oordeel.

Recordboete dreigt

Indien de EC tot de conclusie komt dat Microsoft de regels heeft geschonden dan hangt het bedrijf een flinke boete boven het hoofd. De antitrusttak van de Commissie kan namelijk 10 procent van de totale, jaarlijkse bedrijfsomzet opeisen. Dat komt voor Microsoft neer op zo'n 5,5 miljard euro. Voor het in juli afgesloten boekjaar 2012 heeft het Amerikaanse bedrijf bijna 70 miljard dollar omzet gedraaid.

De EC komt tot het voorlopige conclusie dat Microsoft zijn verplichtingen heeft geschonden, vertelt Eurocommissaris Almunia: