De Europese Commissaris van Justitie en Veiligheid, Franco Frattini, heeft een wetsvoorstel ingediend. Volgens dat voorstel moeten telecomproviders een jaar lang gegevens opslaan. Internetproviders moeten hun data een half jaar bewaren. De nationale overheden moeten deze providers financieel compenseren voor de kosten die gemaakt moeten worden om dergelijke data op te slaan, stelt Frattini in zijn voorstel.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Unie en het Europese Parlement. Ondanks de voorgestelde compensatie, zijn telecomproviders bang dat de opslag onuitvoerbaar is. De providers zijn bang dat de informatie die zij verzamelen niet van belang is voor opsporingsinstanties. Nieuwe technieken als flatfee-abonnementen en voip-gesprekken zorgen voor nog meer hordes.

De data die telecomaanbieders moeten opslaan volgens Frattini zijn de bron en de bestemming van het gesprek, de tijd en duur ervan en het type apparaat dat gebruikt werd om te bellen. Ook de lokatie van de beller moet worden bewaard. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het voorstel eind dit jaar besproken. Indien deze wordt goedgekeurd, hebben landen vijftien maanden de tijd om het te implementeren.

Ondemocratisch

Frattini concurreert met zijn voorstel met de plannen van de Europese Justitie-ministers. Volgens die plannen moeten telecom- en internetproviders alle data van drie jaar bewaren. Het voorstel van de Europese ministers was een direct gevolg van de aanslagen in Madrid, april 2004. Dit voorstel wordt door lidstaten bestempeld als 'buitenproportioneel' en zou een te grote last leggen op de internet- en telecomproviders.

Op dit plan van de Europese Justitie-ministers kwam forse kritiek. Zo bestempelde Europarlementariër Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) de gang van zaken als 'ondemocratisch'. "Van de communisten tot aan de liberalen bestaan er bezwaren tegen de plannen van de Europese regeringen", betoogde de GroenLinkse Europarlementariër. "Wat de regeringen doen, is volstrekt ondemocratisch. Ze proberen over het Europarlement heen te walsen omdat ze weten dat daar veel bezwaren bestaan tegen hun plannen."