Nederland is gewaarschuwd. Eurocommissaris Neelie Kroes sleept Estland voor het Europees gerecht, omdat het lak heeft aan de voorgeschreven onafhankelijkheid van de telecomwaakhond. Die is in Estland aangelijnd en gemuilkorfd door de overheid, terwijl die overheid zelf eigenaar is van het grootste tv- en radionetwerk Levira.

Waakhond moet onafhankelijk

De Europese regels verplichten lidstaten dat bij wet en in de praktijk de toezichthouder onafhankelijk en onpartijdig is. Omdat Estland waarschuwingen in de wind sloeg, wordt het nu aangeklaagd.

Ook voor Nederland dreigt een vergelijkbare rechtszaak. In april startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen de Nederlandse regering. De voor kabelaars verplichte wederverkoop van het tv-pakket, vastgelegd in de nieuwe Telecom- en Mediawet, is namelijk in strijd met de Europese regels, stelt Kroes.

Open kabel illegaal

Volgens Brussel is deze regulering, die werd vastgelegd in de Telecom- en Mediawet door twee amendementen van PvdA-Kamerlid Martijn van Dam, in strijd met de Europese regels omdat het de onafhankelijkheid van de toezichthouders ondermijnt.

“Het zou aan de onafhankelijke toezichthouder moeten worden overgelaten om te beslissen of dergelijke maatregelen moeten worden opgelegd, eerder dan aan de Nederlandse regering. Daarom verstuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Nederland heeft twee maanden de tijd om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij Nederland voor het Hof van Justitie van de EU dagen”, dreigt de EC.

De Nederlandse regering blijft echter bij haar standpunt, zo bevestigde minister Henk Kamp van Economische Zaken deze week nogmaals tijdens het Kamerdebat over telecomkwesties. Het zal dus waarschijnlijk uitdraaien op een rechtszaak bij het EU-Hof.