Het voorstel voor de filter doet Malmström uit de doeken in een ingezonden stuk aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vandaag dient ze in Brussel een voorstel voor het ontwerp van richtlijn in. Als deze regelgeving wordt ingevoerd moeten alle Europese landen een kinderpornofilter instellen. Malmström is verantwoordelijk voor het departement Binnenlandse Zaken binnen de Europese Commissie.

Malmström schrijft dat beelden van kindermisbruik 'onder geen beding als legitieme vrijheid van meningsuiting kunnen gelden'. Hiermee wil ze aangeven dat er voorkomen moet worden dat bekijkers van dergelijk materiaal het als normaal gaan zien.

Grooming opgenomen in de wet

De ontwerp-richtlijn omvat 22 overtredingen die de lidstaten in de nationale wetgeving moeten opnemen. Hieronder valt ook een richtlijn om 'grooming' tegen te gaan, het online verleiden van kinderen tot een fysieke ontmoeting of het aanzetten tot seksule handelingen voor een webcam. Naast de verspreiding en het bezitten van kinderporno zijn de regels zo opgesteld dat het in de toekomst mogelijk wordt dat ook het zoeken naar en het bekijken van kinderporno op het web mogelijk strafbaar.

De Eurocommissaris wil voorkomen dat criminelen straf zouden kunnen ontlopen door te argumenteren dat ze de bestanden nooit in hun bezit hebben gehad, maar alleen online of streaming hebben bekeken. Hoe de blokkade precies wordt uigevoerd is aan de lidstaat zelf. Daarvoor wordt er speelruimte ingebouwd.

Nederlands filter

Er kan, zoals in Italië, de provider juridisch aansprakelijk worden gesteld. Het is echter ook mogelijk om een onafhankelijk blokkadesysteem in te voeren zoals in Groot-Brittannië gebeurt. In Nederland wordt op dit moment gewerkt aan een systeem als de Britten al gebruiken. Op dit moment wordt er samen met het ministerie van Justitie en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) door de providers gewerkt aan een lijst met te blokkeren sites. Die zou aan het eind van dit kwartaal operationeel moeten zijn. Een verplicht kinderpornofilter van de KLPD werd in september 2008 afgeschoten als ongrondwettig.

De Europese Commissie (EC) stelde eerder een soortgelijk kinderpornofilter voor. Door een herziening van het Verdrag van Lissabon is dat wetgevingsproces echter vervroegd gestopt. Het huidige ontwerp moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parelement (EP) en de Raad van Ministers, beide instanties kunnen veranderingen aanbrengen in het voorstel. Na goedkeuring hebben lidstaten twee jaar om te voldoen aan de richtlijnen.

Veel steun

De EC verwacht veel steun voor het plan. Vooral omdat in Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Italië kinderporno al wordt gefilterd. België, Frankrijk, Nederland, Ierland, Spanje en Slovenië hebben al gezegd positief te zijn over het project. In Duitsland kunnen de plannen op tegenstand stuiten.