De Europese Commissie wil de notice & takedown procedure om illegale online content te bestrijden aanzienlijk verbreden. Het 'takedown'-gedeelte is omgedoopt tot het bredere 'action' en kan zodoende ook slaan op het blokkeren van onrechtmatige content door internet providers na melding van rechthebbenden.

Takedown of blokkade

Dat staat in het plan voor herziening van de Europese e-commerce richtlijn, dat de Europese Commissie (EC) heeft gepubliceerd. De 'notice & action' wordt door de Commissie als volgt uitgelegd:

“De 'notice & action' procedure worden gevolgd door de intermediaire internet providers met als doel het bestrijden van illegale content nadat het hiervan verwittigd is. Deze intermediair kan bijvoorbeeld illegale content offline halen, blokkeren of verzoeken aan degenen die het online heeft geplaatst het te verwijderen."

Mere conduit in gevaar

Volgens de site IPtegrity.com betekent dit plan dat websites zonder tussenkomst van de rechter door access providers zullen moeten worden geblokkeerd. “Dit plan behelst cruciale wijzigingen die de beschermde rol van mere conduit (doorgeefluik van data) bedreigen", schrijft Monica Horten van IPtegrity.

Ook Bits of Freedom-directeur Ot van Daalen is bezorgd over de plannen van de Europese Commissie. Wel houdt hij een slag om de arm of het blokken ook impliceert dat dit gaat gelden voor access providers. “Er staat nergens expliciet dat die blokkade geldt voor access providers. Het kan ook bedoeld zijn als alternatieve methode voor een hoster om content ontoegankelijk te maken", aldus Van Daalen in een reactie tegen Webwereld.

Er zijn volgens de wet drie soorten intermediairs of tussenpersonen op internet: hosting, caching en mere conduit. Mere conduit houdt slechts in dat de data wordt doorgegeven, dit geldt bijvoorbeeld voor access of transit providers. De huidige notice en takedown-procedures gelden in principe alleen voor hostingproviders.

Alles over één kam

Waar Bits of Freedom zich voorlopig meer zorgen over maakt is dat deze notice & action procedure moet gaan gelden voor alle mogelijk soorten illegale content. Hierdoor dreigt het gevaar dat zware gevallen (kinderporno) en lichte gevallen (een afbeelding zonder bronvermelding) op één hoop worden gegooid.

“Het is naïef om te denken dat een one-size-fits-all oplossing voor alle problemen op internet bestaat, en juist zo een aanpak leidt ertoe dat ook volstrekt rechtmatige informatie wordt verwijderd", schrijft Van Daalen.

Blokkade via handhavingsrichtlijn

De geplande herziening van de e-commerce richtlijn gaat nu voor behandeling naar het Europees parlement en de Raad van Europa. Ook volgt nog een 'impact assessment', onder meer naar de gevolgen van de voorgestelde 'notice & action' procedure.

Tegelijkertijd bereidt de Europese Commissie een herziening van de richtlijn handhaving van intellectuele eigendomsrechten voor. De verwachting is dat daar het blokkeren van websites door access providers zeker aan bod komt, aangezien dit volgens Van Daalen "hoog op de agenda" van de Europese Commissie staat.