Dat heeft een Europees ambtenaar gezegd in een kort vraaggesprek met de internationale nieuwsdienst van IDG in Brussel. Het belastingsysteem moet op niveau worden gebracht met de huidige eisen van e-commerce, verklaarde de ambtenaar. Het gaat om wat de Commissie 'virtuele goederen' noemt. Daaronder vallen onder meer online gekochte en opgehaalde software en muziek. In alle gevallen gaat het om zaken die niet fysiek bezorgd hoeven te worden. Europeanen kunnen nu nog belastingvrij software inkopen in de VS en die vervolgens downloaden. Als bij een Europese webwinkel wordt gekocht moet wel BTW worden betaald. Hierdoor hebben de Amerikanen concurrentievoordeel, iets wat de Europeanen niet zint. "Het voorstel zal betekenen dat over geïmporteerde virtuele goederen BTW wordt geheven", zegt de euroambtenaar. "Voor dergelijke goederen die worden geëxporteerd zal het nultarief worden gehanteerd."