Eurocommissarissen Viviane Reding en Meglena Kuneva hebben vorige week een 'digitale agenda' gelanceerd waarmee zij Europese consumenten willen helpen met hun digitale rechten. Naast voorzieningen voor EU-breed auteursrecht heeft de voorgestelde EU-gids ook een verstrekkende clausule. Reding en Kuneva willen namelijk "de beginselen van consumentenbeschermingsregels ook van toepassing verklaren op licentieovereenkomsten voor producten zoals gedownloade virusbeschermingssoftware, games of andere inhoud die onder een licentie valt."

Garantie

Dat betekent dat de consument het recht heeft dat een softwareproduct, net als een regulier aangeschaft product, functioneert zoals aangegeven door de leverancier. Ontwikkelaars dan wel verkopers van software zijn daarmee aansprakelijk als hun product niet goed functioneert. Dit heeft al veel stof doen opwaaien, ondanks het feit dat de zogeheten eYouGuide nu nog slechts een voorstel is.

Het is op dit moment nog niet duidelijk doe de term 'functioneren' gedefinieerd moet worden. Een storing lijkt er wel onder te vallen, maar het is nog de vraag of dat ook geldt voor kwetsbaarheden voor exploits (vanwege beveiligingsgaten, ofwel onvolkomenheden). Daarnaast is het onduidelijk of de eigenlijke softwareontwikkelaar aansprakelijk is of de partij die het product uiteindelijk levert. Software bestaat uit vele componenten, soms betrokken van derde partijen.

Open source

De impact van deze aansprakelijkheid is niet alleen groot voor ontwikkelaars en leveranciers van commerciële, gesloten software. Ook open source-software valt hieronder aangezien die vorm van programmatuur ook te koop kan worden aangeboden. De leverende partij zou bij slecht functionerende software aansprakelijk zijn.

De eYouGuide bevat op dit moment vooral informatie over online-winkelen en dan nog met betrekking tot fysieke goederen, zoals tv's. De aansprakelijkheid daarvan wordt helder uitgelegd, maar slaat dus alleen op fysieke en vervoerbare goederen die de consument online aanschaft, zoals een magnetron.

Daarbij wordt ook uitgelegd dat de consument recht op schadevergoeding die wordt veroorzaakt door een niet werkend product, zoals een imploderende tv met uitslaande brand. De leverancier moet de schade betalen. Bij niet of niet goed werkende software kan dit een kostbare aangelegenheid worden. Zeker als de schade door bijvoorbeeld malware wordt toegerekend aan het product dat kwetsbaar is voor die malware.