Op dit moment kunnen bedrijven in de Europese Unie octrooien op software aanvragen bij de European Patent Office of bij de octrooibureaus in de afzonderlijke lidstaten. De wetgeving op het gebied van softwareoctrooien loopt in de verschillende lidstaten nogal eens uiteen. Dat werpt volgens de Europese Commissie aanzienlijke obstakels op bij de handel in door octrooien beschermde producten. Met het voorstel voor een EU-richtlijn wil de commissie aan die situatie een einde maken. De Europese Commissie wil alleen octrooien toestaan voor software die specifiek gekoppeld is aan bepaalde hardware. Voor zogeheten bedrijfsmethoden mag geen octrooi worden verleend. Een van deze methoden is de One-Click-functie van Amazon. Het e-commercebedrijf verwierf op deze functie, waarmee klanten met een muisklik een bestelling kunnen plaatsen, een omstreden octrooi in de Verenigde Staten. Volgens critici gaat het huidige voorstel voor een richtlijn overigens nog niet ver genoeg wat het tegengaan van dit soort controversiële octrooien betreft.