Staatssecretaris Frank Heemskerk vindt dat het .nl-domein een zodanig groot publiek belang heeft, dat de continuïteit en soevereiniteit voor Nederland door domeinorganisatie SIDN moet worden gegarandeerd.

Daartoe zal het Ministerie medio juni een convenant tekenen met de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), die de .nl domeinen uitgeeft. Dat blijkt uit het schriftelijke antwoord van de staatssecretaris op eerder gestelde Kamervragen van SP-lid Arda Gerkens, naar aanleiding van de geflopte landrush van numerieke domeinen.

Economisch cruciaal

Heemskerk schrijft dat "het .nl-domein een kritisch infrastructureel control point geworden is. De huidige 2,8 miljoen geregistreerde .nl-domeinnamen spelen een cruciale rol in het economisch en maatschappelijk verkeer in Nederland. Domeinnamen maken het mogelijk dat consumenten, bedrijven, instellingen en de overheid kunnen internetten, e-mailen, communiceren en zaken doen via het 'web', en in Nederland behoren meer dan 80 procent van de gebruikte domeinnamen tot het .nl-domein. Onderbreking of uitval van het .nl-domein zou dan ook grote economische en maatschappelijke schade tot gevolg kunnen hebben."

Weinig concreet

Door het convenant worden "de continuïteit en soevereiniteit van het .nl-domein vanwege de belangrijke publieke functie met meer waarborgen omkleed", aldus EZ. Het document geeft niet aan welke praktische stappen daartoe genomen zullen worden.

Heemskerk benadrukt wel dat het principe van zelfregulering blijft gehandhaafd en het ministerie de uitgifte van nl-domeinen dus niet bij de OPTA wil onderbrengen, zoals de SP bepleitte.

Op de details van de afspraken met SIDN wil een woordvoerder van EZ niet vooruitlopen. Ook Roelof Meijer, directeur van de SIDN, wil niet ingaan op de concrete inhoud van het convenant, maar hij benadrukt dat SIDN zelfstandig blijft opereren onder zelfregulering. "Dat heeft immers ook de sterke voorkeur van het ministerie", aldus Meijer.

SIDN en EZ zijn al enkele jaren in bespreking over de uitgifte en beheer van Nederlandse internetdomeinen. Het convenant legt de afspraken uit dat overleg vast.

Afwikkeling numerieke landrush

In antwoord op de vragen van de SP over de 'gekaapte' landrush van numerieke domeinen afgelopen februari toont staatssecretaris Heemskerk zich overigens tevreden met de afwikkeling door de SIDN. Twee bedrijven hebben destijds het merendeel van de nieuwe domeinen geclaimd door de SIDN te overspoelen met aanvragen. De stichting heeft de twee gedwongen om bijna 4000 domeinen te retourneren. Deze domeinen zullen een binnenkort verloot worden onder de oorspronkelijke gegadigden.

Heemskerk constateert "dat SIDN de klachten over de landrush ter harte heeft genomen en responsief heeft gehandeld door het verloop van de landrush kritisch door te lichten en corrigerende maatregelen te treffen die tegemoetkomen aan de kritiek op de landrush."

SIDN-directeur Meijer toont zich content met de repliek van Heemskerk op de zeer kritische vragen van Gerkens. "Prima antwoorden, vind ik."

Tweede Kamerlid Arda Gerkens was niet bereikbaar voor commentaar.