Het Millenniumplatform overweegt serieus de import van stroom uit landen als België, Duitsland en Frankrijk in de loop van 1999 te staken. Dit om te voorkomen dat de stroomvoorziening in Nederland op zijn gat komt te liggen als door een weigerachtige computer in een buitenlandse energiecentrale de aanvoer stokt. Oudere computersystemen, zoals de mainframes die de energiecentrales besturen, kunnen niet overweg met de eeuwwisseling: omdat de aanduiding van het jaartal in deze verouderde computers is beperkt tot de laatste twee getallen zien de systemen `2000' aan voor `1900' en slaan mogelijk op tilt. Het Millenniumplatform, dat namens de overheid de aanpak van het probleem regelt, wijst op de catastrofe die zich twee jaar geleden in de provincie Utrecht voordeed. Daar kwam door de uitval van één centrale een groot deel van de stroomvoorziening tot stilstand. Treinen vielen toen uit, de spoorwegen lagen stil en winkels moesten sluiten omdat kassa's niet meer wilden rekenen. Nederland is voor 15 procent afhankelijk van stroom uit het buitenland. Het wegvallen van stroomaanvoer uit de buurlanden zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Om verrassingen te voorkomen zou Nederland volgend jaar kunnen besluiten om zijn stroomnetwerk tijdelijk te `ontkoppelen', aldus voorzitter Jan Timmer van het Millenniumplatform. Volgens een woordvoerder zal in de loop van volgend jaar worden bekeken of de draconische maatregel noodzakelijk is. Net als eerder de KLM heeft het platform ook kritiek op de gebrekkige aanpak door de Europese Unie van de millenniumproblematiek. Overigens heeft Zwitserland al eerder besloten dat het bij de overstap naar de 21ste eeuw zelfstandig in zijn stroombehoefte moet voorzien.