Ook ik ben niet tegen innovatie, en alhoewel dat ik geen Microsoft-lover ben, moet ik erkennen dat het bedrijf goede producten geleverd heeft, die in het algemeen het 'computeren' hebben vooruit geholpen. Ik heb echter bepaalde opmerkingen over het ingezonden stuk van Hans van Keulen. De zaak van het ministerie van justitie zal nog sterker staan als ze de volgende zaken in overweging nemen. Een halfuurtje zoeken leverde mij verscheidene bewijzen op om mijn beweringen te staven.

Over standaarden: Microsoft omarmt zogezegd standaarden, maar perverteert ze zodanig dat ze onbruikbaar zijn. Ooit van Java gehoord?

Maar zo is het bijvoorbeeld voor mij ook onmogelijk om een bericht met file-attachment te ontvangen van mijn broer bij de Europese Unie zonder belangrijke naam-informatie te verliezen, omdat zijn mailsysteem UNIX-gebaseerd is en dat van mijn bedrijf MS-gebaseerd. Toch beweren ze allebei de Internet mailingstandaard te volgen. Zo worden mensen verplicht, onder dwang van de interoperabiliteit, volledig naar Microsoft over te gaan, omdat het nu toch het dominante systeem is. Ook andere standaarden, zoals OpenGL ondergaan zo'n lot.

Over software: er is reeds meerdere malen op gewezen dat installaties van verscheidene toepassingsprogramma's van Microsoft het besturingssysteem veranderen, zonder de gebruiker daarvoor te waarschuwen. Deze twijfelachtige praktijk, die andere programma's dan die van MS in moeilijkheden kan brengen, is enkel mogelijk omdat het concern zowel het besturingssysteem als de toepassingsprogrammatuur beheerst. Van oneerlijke concurrentie gesproken.

Over sabotage: het is al ettelijke keren beweerd, en ook ettelijke keren bewezen, dat MS met opzet zijn producten dusdanig veranderd heeft dat concurrerende software er niet meer mee kan samenwerken. Windows 3.1 werkte niet bovenop DR-DOS, enkel omdat er een routine specifiek naar DR-DOS ging zoeken. Maar wel bovenop PC-DOS, omdat MS toen nog niet durfde om IBM aan te pakken... Zo zijn er nog voorbeelden.

Bedrieglijke reclame: MS heeft jarenlang beweerd dat NT Workstation en NT Server twee verschillende producten zijn. Een jaar geleden bleek dat er GEEN verschil is in de kernel, en dat het verschillend gedrag enkel te wijten is aan 2 (!) registrysettings. Dit zet de prijsstelling van NT SRV en de beperking van gebruik van NT WS in een heel ander licht.

MS-belasting: heb je er al bij stilgestaan dat je (bijna) geen computer kan kopen zonder dat er een MS-besturingssysteem op staat ? Ook als je dat niet wil, betaal je dikwijls dezelfde prijs.

Dit komt er op neer dat je een belasting betaald op elke PC, maar niet aan de staat, maar aan MS! Deze praktijk heet koppelverkoop, en is de reden waarom MS handelspraktijken ook onderzocht worden door de Europese Gemeenschap, en door het Japanse ministerie van handel.

Zijn die nu allemaal beinvloed door die anti-MS alliantie?

En wat de anti-MS-alliantie betreft: heeft Hans van Keulen dan helemaal niet gehoord van de campagne van Microsoft om in verscheidene Amerikaanse dag en weekbladen ingezonden stukken te laten verschijnenen, van zogenaamde onafhankelijke personen, om een pro-MS klimaat te scheppen?

Deze strijd wordt uitgevochten in de gerechtshoven, maar ook in de geesten van mensen, en hierbij heeft Microsoft evenzeer boter op zijn hoofd als N.O.I.S.E. (Netscape, Oracle, IBM, Sun and Everybody else).