Vaak worden oplossingen bedacht voor individuele cases, waardoor een basisinfrastructuur wordt gekozen die past bij een specifieke oplossing, maar die later beperkend werkt zodra aanvullende functionaliteit nodig is. Juist door verschillende functies te verenigen en partijen met elkaar te laten samenwerken, kun je een betere en toekomstvaste infrastructuur aanleggen zodat je meer armslag krijgt. "Gelukkig groeit steeds meer het besef dat je een slimme stad niet in je eentje bouwt. Het gaat erom dingen met elkaar te verbinden en daar heb je elkaar bij nodig", benadrukt Lex Wils, Manager Business Development bij Eurofiber.

Verder doordenken

Neem als voorbeeld een bushalte. Vroeger hing daar een dienstregeling, terwijl je tegenwoordig direct ziet hoe laat de volgende bus verwacht wordt. Hier wordt een techniek voor gebruikt waarmee slechts een paar karakters vanuit het centrale systeem naar de bushalte verstuurd kunnen worden. Wils: "Daarmee is deze oplossing maar beperkt bruikbaar. Het is naar mijn idee slimmer om eerst te onderzoeken welke behoeftes er nog meer kunnen zijn bij een bushalte, zodat je meteen een infrastructuur kunt kiezen die breder inzetbaar is."

Zo is men nu van plan om bushaltes van Wifi te voorzien. "Helaas is dit niet te combineren met de datastroom die nu al naar het vertrektijdenbord gaat. Daar is dus een tweede oplossing voor nodig." Het verhogen van de veiligheid kan weer een andere behoefte zijn. Niet iedereen vindt het bijvoorbeeld prettig om in het donker bij een afgelegen bushalte te staan. Een beveiligingscamera kan een oplossing zijn. "Als er straks toch Wifi bij de bushalte is, kan dit mooi gecombineerd worden. Mits je de juiste infrastructuur kiest."

Probleem is alleen dat het meestal om losse projecten gaat, wat losse oplossingen oplevert. "Want de ene afdeling is verantwoordelijk voor veiligheid, een andere afdeling gaat over vervoer en weer een andere over milieu. Per individuele situatie wordt een goede oplossing bedacht, maar daar beperk je de mogelijkheden naar de toekomst mee."

Toekomstvaste oplossingen

Het is daarom belangrijk dat afdelingen, bedrijven en de overheid meer gaan samenwerken, zodat er betere oplossingen bedacht kunnen worden. "Glasvezel is duurder dan een simkaart", licht Wils toe. "Maar samen kunnen we kijken hoe we de bushalte uit het voorbeeld alsnog kunnen aansluiten voor een bedrag dat vergelijkbaar is met een simkaart. Door samen een business case te maken, met andere bedrijven te kijken hoe we een concept kunnen bedenken waarin we verschillende functies in een stad slim combineren. We moeten combinaties maken over bedrijven heen en over verticals zoals veiligheid, leefbaarheid en milieu heen. Smart City gaat over een samenleving die verbonden is. Dus we moeten mensen met elkaar verbinden die hier ook een belang in hebben, zodat we samen slimme en toekomstvaste oplossingen kunnen lanceren."

Slimme combinaties

Een sprekend voorbeeld zijn laadpalen voor elektrische auto's. Daar is infrastructuur voor nodig waarmee meteen een ander probleem wordt opgelost. "Door het gebruik van duurzame energie neemt de efficiency van het energienet af", vertelt Wils. "Een traditionele kolencentrale kan dynamisch op- en afschalen afhankelijk van de energiebehoefte, maar zonne- en windenergie is er wel of is er niet. Daardoor kan het energienet minder efficiënt op de energiebehoefte reageren."

In Utrecht zijn daarom laadpalen geplaatst die niet alleen kunnen opladen, maar die ook energie kunnen terugsturen naar het energienetwerk. Wils: "Omdat auto's in ongeveer twee uur volledig zijn opgeladen en ze in de praktijk toch maar een paar uur per dag rondrijden, kunnen de accu's het grootste deel van een etmaal gebruikt worden als extra energieopslag." Hiermee wordt het efficiencyprobleem van het energienet opgelost.

Je kunt het niet alleen

Daarvoor moet wel gemeten worden waar welke auto staat, wat de accucapaciteit is en of er moet worden opgeladen of teruggeladen. Voor deze intelligentie is een verbinding nodig. "Dat hoeft niet per se glasvezel te zijn", vult Wils aan, "maar de grond moet toch open voor een nieuwe elektriciteitskabel. Laadpalen kun je namelijk niet op de straatverlichting aansluiten. Omdat graafwerkzaamheden de grootste kosten vormen bij de aanleg van een netwerk, kun je dit slim combineren en de laadpalen alsnog relatief goedkoop aansluiten op glasvezel."

Daarmee krijg je de mogelijkheid om in de toekomst allerlei slimmigheden aan laadpalen toe te voegen. Denk aan sensoren om de luchtkwaliteit te analyseren, of voor realtime geluidsmetingen in de omgeving van een luchthaven. Daar moeten nu nog aparte palen voor geplaatst worden. "Het is dus belangrijk om samen met anderen naar oplossingen te zoeken en niet alleen vanuit het eigen domein te denken", benadrukt Wils nogmaals. "Wat kan ik betekenen voor de andere domeinen, hoe draag ik bij aan het geheel. Je kunt het niet alleen in een smart city."

Nederland is eigenlijk één grootstedelijk gebied. Kijk hier voor meer informatie.