Dit komt omdat eenderde van alle software in Nederland illegaal wordt gebruikt, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar softwarepiraterij door marktvorser IDC in opdracht van de Business Software Alliance (BSA). In de rest van West-Europa ligt het piraterijpercentage gemiddeld op 36 procent.

De schade die softwarefabrikanten lijden door het illegale softwaregebruik in Nederland is echter een druppel op de gloeiende plaat, zo blijkt uit IDC's Global Piracy Study. In heel West-Europa lopen fabrikanten jaarlijks bijna 7,8 miljard euro mis. Wereldwijd is dit zelfs bijna 23,5 miljard euro, zo hebben de onderzoekers becijferd.

Het percentage illegale software - gemeten naar omzet - bij Nederlandse bedrijven lag in 2002 nog op 36 procent, zo blijkt uit eerdere BSA-studies. In 2001 was dat nog 39 procent en in 1994 - toen de BSA met zijn internationale onderzoek begon – lag dat percentage zelfs 64 procent.

Uitdaging

Hoewel er dus sprake is van een daling, toont dit onderzoek volgens de piraterijbestrijder aan dat illegale software een grote uitdaging blijft. "Dit onderzoek laat duidelijk zien dat nationale softwareproducten in de EU ook de impact van illegale software ervaren", zegt Beth Scott, vice-president van de BSA EMEA.

De OnderwijsWerkGroep (OWG), een Nederlandse non-profit organisatie die educatieve software voor scholen ontwikkelt, onderschrijft de mening van de BSA. "Als scholen in Nederlandonze software illegaal gebruikten, zouden we al snel niet meer bestaan", aldus Fer Gubbels, directeur van de OWG, in een door de BSA verspreide verklaring.

"Dan zou de ontwikkeling van educatieve software voor de Nederlandse markt een puur commerciële aangelegenheid worden, wat niet per definitie zal bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijssysteem."

Volgens de directeur is het dan ook belangrijk dat mensen en bedrijven worden geïnformeerd over softwarepiraterij en de impact daarvan op de ontwikkeling van software.

Oost-Europa

In Oost-Europa ligt het piraterijpercentage het hoogst. Gemiddeld is hier 71 procent van de software illegaal, waarbij de Oekraïne volgens IDC de kroon spant met 91 procent illegale software.

Opvallend is dat de schade die producenten zouden lijden als gevolg van de piraterij in Oost-Europa met 1,7 miljard euro beduidend lager ligt dan de 'kostenpost' die West-Europa veroorzaakt.