Het zijn vragen waarop vanaf woensdag een antwoord kan worden gevonden op statengeneraaldigitaal.nl. De Koninklijke Bibliotheek heeft woensdag de een begin gemaakt met het online zetten van vijf jaar officiële politieke archieven.

In deze eerste fase zijn alle handelingen, kamerstukken en aanhangsels van 1 januari 1990 tot 1 januari 1995 digitaal terug te vinden.

Het doel hiervan is om alle parlementaire handelingen uit de periode 1814 tot 1995 op internet beschikbaar te maken en te behouden. Het oudere materiaal wordt stapsgewijs, en uiterlijk in 2010, online beschikbaar gemaakt.