Dit houdt in dat Nederlanders in het buitenland bij de komende verkiezingen van het Europees Parlement, in juni 2004, hun stem per telefoon of via internet kunnen uitbrengen.

In juni van dit jaar toen de wet Kiezen op Afstand (pdf-bestand) in de Tweede Kamer werd behandeld, uitte de stichting EPN nog bezwaren tegen het experiment vanwege het gevaar van hackers. "De kiezers in het buitenland zullen het elektronisch stemlokaal vanuit de gehele wereld benaderen. Voor hackers wereldwijd is dit, mede gezien de publiciteit die dit experiment met zich meebrengt, een open uitnodiging om het experiment te saboteren", aldus het EPN destijds.

Bij een eerdere proef van de stemdienst, de server waarop de stemmen binnenkomen, bleek dat sommige kiezers probeerden tweemaal te stemmen. En met succes. Ook kregen kiezers soms ten onrechte een foutmelding omdat hun computer geen cookies accepteerde. Verder raakte de stemdienst al vrij snel na de start geblokkeerd en werkte vervolgens de beveiliging niet.

Volgens minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing is die veiligheid nu gewaarborgd door gebruikmaking van een toegangscode en een stemcode, maar ook nog van een geanonimiseerde kandidaatcode die per stemmer individueel bepaald is.

Het parlement streeft ernaar om uiterlijk op 1 januari 2008 voor iedereen stemmen via internet mogelijk te maken. Hiervoor dient echter wel de Kieswet aangepast te worden omdat hier heel nauw omschreven staat hoe kiezers hun stem kunnen uitbrengen (papier of stemmachine) en naar welk stemlokaal ze kunnen gaan.