Op die datum kunnen leden van de partij in Arizona via internet medebepalen wie de Democraten gaat vertegenwoordigen bij de landelijke race voor president.

De politieke partij heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Votation.com, een bedrijf dat allerlei diensten met betrekking tot verkiezingen aanbiedt.

Mensen die online willen stemmen krijgen een digitaal certificaat om hun stem te verifiëren. Daarbij wordt dual-key encryptie gebruikt, een vaak toegepaste techniek bij e-commerce.

De Democraten denken dat een verkiezing via internet meer stemmers op de been zal brengen. Vooral jongere mensen die niet zo nauw betrokken zijn bij het politieke systeem zouden over de streep worden getrokken.

Niet iedereen heeft echter vertrouwen in de nieuwe vorm van stemmen. "Online stemmen werkt in het voordeel van mensen met toegang tot internet. Dat zijn mensen met een meer dan gemiddelde opleiding en inkomen," stelt professor Alan Zuckerman, een expert in stemgedrag.

"Maar mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen stemmen toch altijd wel," gaat de professor verder. "Arme mensen zonder internet hebben hier niets aan."

Stemmen via internet zal overigens niet de enige manier zijn waarop men deel kan nemen aan de verkiezing; het is slechts een extra mogelijkheid.

In navolging van de Democraten laat het Witte Huis een studie uitvoeren naar de haalbaarheid van stemmen via internet op landelijke basis.

In Nederland pleit het Platform Elektronisch Stemmen ( Pels) voor e-lections: stemmen via internet. Het platform verzamelt via een petitie op haar website elektronische handtekeningen en biedt die begin 2000 aan de regering aan.