De technologiestandaarden voor de zogenoemde elektronische productcode (epc) definiëren het soort labels die gebruikt kunnen worden en de frequentie waarop deze opereren. Volgens EPCglobal helpt de standaardisatie bij het bespoedigen van de adoptie van rfid-technologiën. Volgens leveranciers en retailers kan het gebruik van deze slimme chips het voorraadbeheer aanzienlijk vereenvoudigen. Vorig jaar maakte Wal-Mart bekend de technologie te willen gaan gebruiken en verplichtte de winkelketen zijn belangrijkste honderd leveranciers min of meer mee te gaan in deze ontwikkeling. Als deelnemer aan EPCglobal heeft Wal-Mart de nieuwe protocollen inmiddels in gebruik genomen in zijn regionale rfid-proeftuin in Texas.

Nederland

Onlangs nog werd het RFID Platform Nederland officieel geïnstalleerd. Dit platform wil vooral duidelijk maken wat de voor- en nadelen van de technologie zijn en zodoende de vooroordelen wegnemen. Ook in Nederland begint het onderwerp dus inmiddels te leven, al blijft Nederland wel achter bij die ontwikkeling. "Bij het Innovatieplatfom staat het zelfs niet op de agenda", aldus voorzitter Cor Molenaar. "Het muisincident van Kok wordt zo het rfid-incident van Balkenende."