Mensen die illegaal bestanden aanbieden, kunnen in Zweden tot maximaal twee jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. Omdat Bawer geen winstoogmerk had, besloot de rechtbank de straf te beperken tot een geldboete, zo meldt BBC News.

"Misdaden zoals deze moeten serieus worden genomen", stelde de rechtbank in het vonnis. "Het beschikbaar stellen van een film op internet heeft grote gevolgen voor de filmindustrie. Illegaal materiaal kan op deze manier snel worden verspreid, met alle nadelige gevolgen voor de auteursrechthebbenden van dien."

De entertainmentindustrie is blij met de uitspraak. De branche uitte in het verleden herhaaldelijk kritiek op de in hun ogen lakse auteursrechtenwetgeving in Zweden. In juli werd nieuwe, strenge wetgeving van kracht.