In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft onderzoeksbureau TNO onderzocht wat er momenteel tegen 'repetitive strain injury' (rsi) wordt gedaan en wat daadwerkelijk succes heeft. Niets, constateert TNO en dat komt volgens het instituut deels door de overheid zelf.

Volgens TNO is er de laatste jaren vooral onderzoek gedaan naar de behandeling van rsi. Het valt echter nog altijd niet met zekerheid te zeggen of de verschillende maatregelen tegen rsi ook daadwerkelijk effect sorteren.

Wel lijkt het trainen van de ergonomische vaardigheden de kans op rsi-klachten te verminderen en lijkt het gebruik van alternatieve toetsenborden een gunstig effect te hebben, constateert het onderzoeksinstituut.

Onderzoek

TNO meent dan ook dat er aanvullend onderzoek nodig is om te weten welke maatregelen voor de preventie en behandeling van rsi écht werken.

"Om rsi-onderzoek in de toekomst vorm te kunnen geven, is meer betrokkenheid nodig van zowel onderzoeksinstituten, zorgverleners als ook van de ministeries", zei TNO-onderzoekster Birgitte Blatter vrijdag bij de presentatie van het onderzoeksrapport.

Terughoudend

Volgens Blatter kan ook de overheid meer doen. "In het belang van rsi-patiënten, zou het de overheid sieren een minder terughoudende positie hierin in te nemen", sneerde de onderzoekster.

Blatter reageerde met haar opmerking op de directeur Arbeidsveiligheid en –gezondheid van het ministerie van SZW. Die stelde eerder dat vooral onderzoekers en behandelaars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen bij het uitvoeren en financieren van verder onderzoek.

Vier op de tien

Uit een begin dit jaar door TNO gepresenteerd onderzoek blijkt dat 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking rsi-klachten heeft. Daarbij gaat het niet alleen om beeldschermwerkers, maar ook om kappers, schilders, architecten en slagers.

Rsi wordt veroorzaakt door een veelvuldige inspanning van enkele spieren. Dit kan klachten opleveren in de nek, schouders, arm of pols. Ruim 650.000 mensen zouden thuisblijven omdat deze klachten te erg worden. Dit kost werkgevers volgens TNO jaarlijks 1,26 miljard euro aan loonkosten.