Werkeninfriesland.nl wordt door de initiatiefnemers gezien als een virtueel netwerk waarmee de vijfduizend aangesloten ambtenaren in één oogopslag kunnen zien welke instantie nog vacatures heeft. Ook kunnen zij zichzelf `promoten' indien zij op zoek zijn naar een andere baan. Het project is een initiatief van tien Friese overheden, waaronder de gemeente Leeuwarden, het waterschap en de provincie Friesland zelf. In totaal werken er bij de instanties zo'n vijfduizend ambtenaren. Hoewel een aantal van de initiatiefnemers momenteel kampt met vacaturestops, is toch besloten om juist nu te starten met hun nieuwe arbeidsnetwerk. "Nu is het moment om te anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt", licht Hieke de Boer van de gemeente Wymbritseradiel toe. "We zien nu al dat de arbeidsmarkt in deze regio aantrekt en dat bepaalde vacatures moeilijk te vervullen zijn. Zodra de economie verder op gang komt, zullen de problemen met de personeelsvoorziening opnieuw op ons afkomen." Martin Schomper van de gemeente Smallingerland ziet nog andere voordelen. Volgens hem is het netwerk ook waardevol in tijden waarin er juist geen vacatures zijn en er zelfs gedwongen ontslagen vallen. "Het netwerk is er namelijk ook volledig op gericht om boventallig personeel aan een nieuwe baan binnen de regio te helpen. Het mes van dit virtuele mobiliteitscentrum snijdt dus aan twee kanten." De achterliggende software van het virtuele netwerk is ontwikkeld door JobsRepublic. Dit bedrijf heeft eerder al een soortgelijk initiatief opgezet in samenwerking met diverse instanties in de regio Arnhem. In juli gaat het project ook van start in Groningen, onder de voorspelbare naam Werkeningroningen.nl.