Usenetprovider News Service Europe (NSE), ook bekend onder de naam News-Service.com, moet binnen een maand alle illegale binaries van zijn servers verwijderen. Naar schatting van Brein is dat meer dan 80 procent van alle content dat het bedrijf heeft opgeslagen. De zaak loopt sinds vorig jaar.

NSE faciliteert grootschalige inbreuk

NSE faciliteert welbewust de openbaarmaking van illegale content door andere Usenetproviders (USP's), deze grootschalige inbreuk maakt een verbod noodzakelijk, oordeelt de rechtbank Amsterdam.

De conclusie is dat NSE verveelvoudigt en openbaar maakt zonder toestemming van de rechthebbenden. Het verbod geldt voor de binaries die NSE op haar spoolservers opslaat. De tekstartikelen, die NSE eenvoudig van de binaries kan onderscheiden, vallen niet onder het verbod.

Het verweer van NSE dat het binaries slechts kortstondig opslaat zodat het aan andere Usenetproviders kan worden worden aangeboden, snijdt geen hout, vindt de rechter. Daarvoor slaat NSE de bestanden veel te lang op, de zogenaamde retentietijd.

Het feit dat NSE de retentietijd gedurende de lopende rechtszaak heeft opgeschroefd van 220 naar 400 dagen vindt de rechtbank dan ook “veelzeggend". Dit gaat veel verder dan de wetgever heeft bedoeld met het ter beschikking stellen van fysieke faciliteiten voor het doorgeven van content.

Notice & Takedown zinloos

Ook het hanteren van een Notice and takedown (NTD) procedure is niet afdoende. NSE heeft sinds vorig jaar een NTD-procedure, maar de rechter heeft daar geen vertrouwen in, gezien de massaliteit van de illegale bestanden en de hoge verversingsgraad. Vooral ook omdat de content via NSE wordt verspreid naar andere Usenet providers. “Voordat rechthebbenden zich ervan bewust zijn dat er artikelen met illegale content op de servers van NSE zijn geplaatst en eer zij de NTD in gang kunnen zetten, zullen de betreffende artikelen al aan de andere USP's zijn aangeboden," constateert de rechter.

En dus moet het bedrijf binnen vier weken alle inbreukmakende binaries verwijderen, op straffe van 50.000 euro per dag. Maar aangezien NSE zegt dat het filteren van de miljoenen berichten onmogelijk is, dreigt het volledige platleggen van Usenet netwerk, stelt Patrick Schreurs, CEO van News-Service.com.

“Wij zien daarom absoluut niet hoe we aan het vonnis kunnen voldoen. Het vonnis raakt ons dus direct in ons voortbestaan en is daardoor ook een bedreiging van Usenet zelf omdat het enkel faciliteren van Usenet op grond van het vonnis niet mogelijk is. De uitwisseling van berichten via deze oudste internetdienst wordt dus de facto onmogelijk", aldus Scheurs in een persverklaring.

Rechtsongelijkheid in EU

Volgens hem is de rechter veel te kort door de bocht gegaan door niet te onderzoeken of NSE valt onder de vrijwaring die hosters genieten als ze zonder kennis en bemoeienis inbreukmakend materiaal verwerken en beschikbaar stellen.

Bij processen in andere landen hebben rechters volgens NSE geoordeeld dat Usenetproviders wel degelijk onder deze vrijwaring vallen en niet aansprakelijk zijn voor mogelijke auteursrechtinbreuk van hun klanten. Scheurs: “In dit licht creëert het vonnis van de rechtbank Amsterdam grote rechtsongelijkheid tussen EU-lidstaten." NSE overweegt nog in hoger beroep te gaan.

Tweede poot doorgezaagd

Stichting Brein is uiteraard blij met de uitspraak. "Het verbod dat aan deze zeer grote Usenet aanbieder is opgelegd is een baanbrekende stap in de ontmanteling van de handel in toegang tot illegaal aanbod op Usenet", zegt Brein directeur Tim Kuik. "Dit trekt de tweede poot onder het illegale deel van het Usenet vandaan. Eerder gebeurde dat met indexeerders als FTD. De derde en laatste poot zijn de resellers."