Het Electronic-highway Platform Nederland ( EPN) pleit al sinds haar oprichting in 1994 voor de totstandkoming van een zogeheten Kenniswijk. Bert Bakker, kamerlid van D66 en lid van de Raad van Advies van EPN, wil dat de overheid 200 miljoen in dit project steekt. Kenniswijk is een project waarbij in nauwe samenwerking tussen rijksoverheid, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden één of meerdere wijken in Nederland worden voorzien van hoogwaardige ICT-infrastructuur. Hierdoor moeten elektronische diensten op verschillende terreinen voor de consument beschikbaar komen. De nadruk hierbij moet volgens EPN komen te liggen op digitale content. Peter van der Wel, directeur van EPN, stelt in een persbericht dat Nederland wel een goede infrastructuur heeft, maar dat er een gebrek aan content is. De overheid moet dus het voortouw nemen in het aanbieden van webcontent. De EPN noemt hierbij zaken als elektronisch stemmen, overheidsdienstverlening en een kennisnet. EPN organiseerde woensdag in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een congres over de Kenniswijk.Eerdere relevante berichten: Electronic-highway Platform niet blij met Miljoenennota (22 september 1999)