Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar e-mailrespons bij gemeenten van Webdam, het onderzoeksbureau van Gemeenteweb. Gemeten wordt hoe lang het duurt voordat gemeenten reageren op een mailtje van een fictieve burger en of er een adequate automatische reply-functie is.

Autoreply

Lokale overheden krijgen anderhalve week de tijd om te reageren op een simpel mailtje met een vraag. Dit jaar reageerde 11,6 procent van de aangeschreven gemeenten helemaal niet binnen de gestelde deadline, waaronder drie Rotterdamse deelgemeenten, één Amsterdams stadsdeel, een aantal gemeenten rondom Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld Hilversum en Heerenveen.

Naast de non-respons falen gemeenten volgens Webdam vooral door het niet versturen van een automatische ontvangstbevestiging. Of deze bevestiging is onvoldoende duidelijk. Zo wordt er bijvoorbeeld niet vermeld hoe het mailtje wordt verwerkt en wanneer de burger een antwoord kan verwachten.

Drie procent

Slechts drie procent van de Nederlandse gemeenten krijgt de maximale score van Webdam. Voor een maximumscore is een duidelijke ontvangstbevestiging nodig én een inhoudelijke reactie op de burgervraag op dezelfde dag.

De onderzoekers constateren dit jaar een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen één op de zes gemeenten niet terugmailde. Nu zijn dat er dus één op acht. Over de jaren heen is er een stijgende lijn te zien in de respons van gemeenten, met 2006 als negatieve uitschieter.

Het patroon is na acht onderzoeken nog steeds hetzelfde, concludeert Webdam: "Of je krijgt snel antwoord, of je krijgt helemaal geen antwoord."