Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend studenten van bureau Ipsos in opdracht van de Business Software Alliance (BSA). Bijna de helft van de ondervraagde studenten vindt het gratis downloaden en uitwisselen van bestanden (zoals software, muziek en films) geen probleem. Eén op de vijf studenten keurt softwarepiraterij zelfs goed.

Veel studenten zijn zich er overigens wel van bewust dat het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde bestanden illegaal is. Een derde van de ondervraagden heeft hier ook bezwaren tegen. In 2003, toen dit onderzoek ook werd uitgevoerd, was dit nog 23 procent.

Voor zeven op de tien studenten geldt dat de mediaberichten over het illegaal uitwisselen van muziek- en filmbestanden hen voorzichtiger heeft gemaakt. Het gebruik van betaalde downloads is ten opzichte van 2003 verviervoudigd. Zo'n 28 procent van de ondervraagden maakt gebruik van betaalde downloads. Tegelijkertijd is het gebruik van p2p-diensten door Amerikaanse studenten sinds 2003 gedaald.