Dit blijkt uit zesde ICT Barometer van Ernst & Young. Dit is een tweemaandelijkse onderzoek onder zeshonderd ict-professionals naar de ontwikkelingen op het gebied van ict. Inmiddels valt 20 procent van alle mailberichten die bij de kleinere bedrijven binnenkomt onder de categorie `spam'. Slechts 59 procent van de e-mailberichten blijkt echt relevant. Tot de kleinere bedrijven rekent E&Y organisaties met maximaal 19 werknemers. In de categorie 20 tot 99 werknemers ligt het percentage spamberichten op 11 procent. Bij deze groep is 68 procent van de binnenkomende mail relevant. Eenderde van de respondenten zegt e-mail niet langer als communicatiemiddel te willen gebruiken als het aantal spamberichten nog verder toeneemt. Opvallend is dat vooral mensen die werkzaam zijn bij de overheid of een andere non-profitorganisatie het gebruik van e-mail willen staken als de hoeveelheid dagelijkse spam nog verder toeneemt. Dit terwijl juist deze sector relatief het minste last van spam heeft. Uit de ICT Barometer blijkt dat binnen de overheid/non-profit sector `slechts' 8 procent van de binnenkomende mailberichten echt spam is. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, blijkt ook het aantal spamberichten af te nemen. Gemiddeld is 11 procent van de berichten die bij de grotere bedrijven in de mailboxen belandt, spam. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat kleine bedrijven vaak geen maatregelen hebben genomen om spam te blokkeren.