Telecomwaakhond OPTA deed onderzoek naar NLEnergie, zoals het bedrijf ook wordt genoemd, vanwege jarenlange overtredingen op regels die gelden in telemarketing. De energieprijsvechter blijkt mensen telefonisch te hebben lastig gevallen terwijl zij eerder hadden aangegeven niet meer gebeld te willen worden. De incidenten vonden plaats voordat het Bel-me-niet-register ingesteld werd in oktober 2009, maar ook toen golden er op dat gebied regels.

De zaak kwam deze week aan het licht nadat NLEnergie zelf de overtredingen en de boete daarvoor naar buiten bracht. Eerdere publiciteit heeft het bedrijf weten te voorkomen via de rechter. NLEnergie eiste bij de rechtbank dat OPTA de opgelegde boete van in totaal bijna vier ton niet bekend zou maken en kreeg van de rechter gelijk. Nu concurrenten als Nuon en E.ON in het nieuws kwamen doordat zij eveneens de telemarketingregels overschreden, dacht het bedrijf door zelf de publiciteit te kiezen, minder op te vallen.

NLEnergie maakt bezwaar

Het bedrijf legde de nadruk op het bezwaar dat NLEnergie tegen de boete van in totaal 395.000 euro heeft aangetekend. OPTA besloot na de publiciteitsactie van NLEnergie het hele vonnis op de website te plaatsen en daaruit blijkt dat de energieleverancier het onderzoek van de telecomwaakhond op diverse manieren probeerde te frustreren.

In aanvang beloofde het bedrijf naar aanleiding van klachten die bij OPTA waren binnengekomen beterschap en werden medewerkers van de OPTA uitgenodigd mee te luisteren met telemarketinggesprekken. Maar de directie van het bedrijf had alle callcentermedewerkers van dat meeluisteren op de hoogte gesteld en dus werden de OPTA-mensen getrakteerd op onberispelijke gesprekken, waarbij klanten natuurlijk werden gewezen op de mogelijkheid uit het belbestand te worden geschrapt.

Het bleef klachten regenen

Maar OPTA bleef klachten krijgen en verzocht NLEnergie om een lijst met ingehuurde callcenters. Het bedrijf gaf die niet volledig en bleef met allerlei toezeggingen, die later niet valide bleken, OPTA op het verkeerde been zetten.

Na zestien maanden deed OPTA een inval op het hoofdkantoor van NLEnergie. Daarbij werden onder meer bestanden gekopieerd en meegenomen voor onderzoek. Gedurende dat onderzoek bleek dat het bedrijf getracht heeft bewijsmateriaal, zoals gespreksopnames te laten vernietigen.

Extra boete voor misleiding

De misleiding en poging tot vernietiging van bewijsmateriaal leidde tot een extra boete van 25.000 euro. Volgens een woordvoerder van OPTA is het afschrikkend effect daarvan voldoende en is aangifte bij het Openbaar Ministerie van de feiten niet nodig. “De Algemene Wet Bestuursrecht geeft ons voldoende armslag om hiertegen op te treden.”

Daarnaast is de uitkomst van een eventuele aangifte onzeker. “De vraag is of de uitgevoerde handelingen hier kunnen worden gekwalificeerd als het niet opvolgen van een ambtelijk bevel of andere vormen van ambtsbelemmering", zegt woordvoerder Harriet Garvelink. "Dat is niet zo één-twee-drie vast te stellen."