De Amerikaanse energiecommissie FERC (Federal Energy Regulatory Commission) moet de stroomvoorziening in de VS bewaken, maar beklaagt zich bij het Congres dat het niet de middelen heeft om actie te ondernemen. De FERC stelt dat de effecten van een zonnestorm kritieke infrastructuur jarenlang kunnen beschadigen. Volgens de commissie moeten er dringend maatregelen worden genomen.

Jarenlange stroomonderbrekingen

Hoewel de FERC een pakket oplossingen heeft bedacht om de schade van een elektromagnetische puls (EMP) te beperken, mag de organisatie zelf bedrijven niet dwingen om deze maatregelen te nemen. Joseph McClellan, hoofd van de afdeling die gaat over de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening, dringt er bij het Amerikaanse congres op aan om wetten in te voeren die grootschalige stroomonderbreking moeten voorkomen.

Hij verwijst naar een onderzoek naar EMP waarbij werd onderzocht wat het effect van een zonnestorm is op de huidige infrastructuur. De onderzoekers concludeerden dat een fikse EMP, zoals een zonnevlam uit 1921 veroorzaakte, zo'n 300 grote transformatorpunten zou beschadigen en dit zorgt voor storingen in het energienetwerk die jaren voortduren.

Oplossingen voor EMP

“Het elektriciteitsnet is bijzonder kwetsbaar voor zonnestormen omdat transformatoren geaard zijn en daardoor gevoelig zijn voor geomagnetische geleiding", stelt McClellan. Volgens de directeur kan schade worden beperkt door de onderlinge afhankelijkheden van verschillende deelsystemen te verkleinen.

“De huidige standaarden beschermen niet tegen EMP-kwetsbaarheden. Om stroomopwekking, verspreiding en distributie te beschermen tegen de schade die een EMP-incident zou aanrichten, moeten we kwetsbaarheden op elk niveau van onze elektrische infrastructuur onderzoeken", waarschuwt McClellan.

Er is een analyse gemaakt van welke delen van het stroomnetwerk het meest gevoelig of kritiek zijn en aan de hand daarvan heeft de FERC oplossingen bedacht. “Beschermingsplannen voor elke bedreiging, aanvullende methoden om problemen op te lossen en suggesties om de schade te beperken zijn bij dit onderzoek toegevoegd", aldus McClellan.

Het probleem waar de FERC mee worstelt is dat voorstellen voor wijzigingen in de regelgeving moeten worden overgedragen naar weer een andere organisatie. Zelf kan de FERC geen nieuwe regels opstellen en zo bijvoorbeeld van nutsbedrijven eisen dat ze aangepaste regelgeving opvolgen. Daar is een wettelijke grond voor nodig en daarom maant McClellan het Congres tot actie.

Zonnestorm in Nederland

Behalve EMP door zonnestromen, kunnen deze ook worden opgewekt door een EMP-wapen zoals de Amerikanen ontwikkelen of door een nucleaire ontploffing. De Nederlandse overheid concludeerde eerder dit jaar dat een aanval met EMP door terroristen theoretisch mogelijk, maar onwaarschijnlijk is.

Ook Nederland maakt zich druk over zonneactiviteit die kritieke infrastructuur kan beschadigen. De zorg richt zich vooral op de mogelijke uitval van communicatiesystemen na een zonnevlam. De overheid wil daarom monitoring opzetten om tijdig te kunnen reageren op zo'n storing.