Het minen van de virtuele valuta Bitcoin vraagt op dit moment om een energiecapaciteit vergelijkbaar met een gemiddelde woonwijk in Nederland. Komende jaren zal de energiehonger van miners op het netwerk verder toenemen omdat het aantal delvers flink groeit en het scheppen van Bitcoins steeds moeilijker wordt.

Niet alleen de koers, maar ook de totale energieconsumptie van de delvende computers op het Bitcoinnetwerk is de afgelopen weken als een komeet omhoog geschoten. In twee maanden tijd verdriedubbelde de hashsnelheid waarop miners nieuwe coins proberen te ontsleutelen. Naar schatting verbruikt de clientsoftware benodigd om geld te scheppen op dit moment zo'n 3,47 megawatt, wat gelijk staat aan een jaarlijks verbruik van ruim 30.000 megawattuur.

Aangezien een gemiddeld huishouden in Nederland jaarlijks 3,5 megawattuur verbruikt, is het verbruik van Bitcoin momenteel gelijk aan de consumptie van ongeveer 9200 huishoudens. Groeit het netwerk in dit tempo door, dan zal de energieconsumptie over een jaar tijd ruim 67 megawatt bedragen. Met de elektriciteit benodigd voor nieuwe Bitcoins kan in april 2014 een stad als Utrecht draaiende worden gehouden.

Vicieuze cirkel

Volgens de Russische onderzoeker Victor Grishchenko vormt de elektriciteitsconsumptie een probleem. Hij legt uit dat Bitcoin een kolos wordt waarvan het groeiende volume correleert met de benodigde energie om het netwerk in de lucht te houden. “Een groeiend transactievolume leidt ertoe dat steeds meer mensen meer computerkracht moeten verbruiken om te kunnen minen en handelen."

De voormalige promovendus van de TU Delft wijst erop dat dit één van de redenen is waarom de koers omhoog schiet, omdat er steeds meer energie benodigd is om 1 Bitcoin te creëren. “Het groeiende transactievolume leidt ook tot prijsopdrijving, dus we zitten in feite met een vicieuze cirkel opgescheept."

Bitcoin-ondernemer Robert-Reinder Nederhoed vindt het lastig iets te zeggen over de energiehonger van Bitcoin. Wel constateert hij dat aan de verdere groei van het netwerk niet alleen donkere kanten kleven. “De computers om te minen worden steeds zuiniger, zeker nu overgestapt wordt op gespecialiseerde ASIC's in plaats van de meer traditionele mine-methode met behulp van FPGA's."

Als je er vanuit gaat dat Bitcoin een blijvende valuta is, hoeft volgens Nederhoed de discussie over de vervuiling door het systeem niet gevoerd te worden. “Ook andere vormen van grondstofdelving zijn niet bepaald goed voor het milieu. Ik weet niet of Bitcoin wat dat betreft erger zou zijn. Het huidige banksysteem werkt wat dat betreft niet anders, ook daarvoor zijn talloze systemen nodig om het in stand te houden."

Verdriedubbeling in twee maanden tijd

In het actuele tempo met de huidige moeilijkheidsgraad worden ongeveer 4200 Bitcoins per dag gemined, wat tegen een koers van 170 euro per Bitcoin neerkomt op een totale verdienste van 714.000 euro dollar die de miners op dit moment dagelijks te verdelen hebben.

Zoals in deze grafiek te zien is, schoot de totale hashsnelheid (en daarmee ook de totale geschatte omvang) afgelopen twee maanden als een raket omhoog. Over het momenteel actieve miners is vanwege de variabele tijd in het minen van 1 Bitcoin en het verschil tussen individuele en geschakelde computers die met het delven van de virtuele munt bezighouden helaas niets te zeggen.

Lees meer op Computerworld.nl over het nakende energieprobleem van Bitcoin.