De sector werkt volgens de organisatie hard aan het herstel van de markt, met name door het verder ontwikkelen van de online distributie. De NVPI maakt melding van een aantal initiatieven, zoals een collectieve promotiecampagne voor muziekdownloads, een digitaal magazijn, een content managementsysteem voor kleine labels en artiesten en een gratis kennismakingssite voor nieuwe muziek.

Om deze initiatieven voldoende kans van slagen te geven is echter wel steun nodig in de vorm van een betere bestrijding van illegaal aanbod, aldus de NVPI. Noodzakelijk hierbij zijn enerzijds een 'juiste implementatie' van de Europese handhavingsrichtlijn en anderzijds 'het verbieden van downloaden uit illegale bron'.

In de huidige situatie is alleen het uploaden van auteursrechterlijk beschermd materiaal illegaal. Voor downloaden geldt dat niet.