De proeven met het FilterNet van de Evangelische Omroep succesvol afgerond. Tijd voor de omroep om nu serieus aan de slag te gaan. Onder de naam FilterNet wordt vanaf 15 mei een 'geschoonde toegang' tot het web aangeboden. De dienst wordt in samenwerking met World Online geleverd, die zorg draagt voor de technische faciliteiten. De EO acht filtering en het bieden van content als groot strategisch belang. De omroep zal de filtering dan ook zelf voor haar rekening nemen. De filtering vindt plaats in twee stappen. In de eerste filtert de software het meeste ongewenste materiaal weg. De tweede stap wordt gevormd door de gebruikers, die actief worden betrokken bij de filtering. Als men van mening is dat een site ten onrechte wordt gefilterd, kan dit aan FilterNet worden gemeld. Ook sites die het filter eventueel ten onrechte passeren, kunnen worden doorgegeven. Er is de keuze uit twee abonnementsvormen: FilterNet Normal voor 99 gulden per jaar en het snellere FilterNet Heavy voor 199 per jaar.Eerdere relevante berichten: EO start deze maand met gefilterd internet (02 mei 2000)