De Europese en Amerikaanse wetgevers willen kijken op welke manier ze hun beleid op het gebied van internet op elkaar kunnen afstemmen. De VS kijken tegen veel punten anders aan dan de Europese wetgevers, zoals dataprivacy. Toch heeft de Amerikaanse delegatie aangegeven met hun Europese collega's te willen samenwerken. "Het doel van dit bezoek is om met elkaar de praten", aldus Arlene McCarthy, lid van het EP namens Engeland. McCarthy voegde er wel aan toe dat niemand verwacht dat de twee kanten overeenstemming bereiken over een identieke benadering. Het gaat er volgens het EP-lid om de twee manieren van reguleren compatibel genoeg zijn. "De laatste jaren hebben we de banden met het Europese Parlement flink aangehaald", aldus afgevaardigde Bob Goodlatte. "Onze meningsverschillen op het gebied van privacy hebben geleid tot pogingen om dat gat te dichten." Toch zijn er nog de nodige obstakels waar de inzichten van beide partijen enorm verschillen. Zo is Europa meer voorstander van regulatie, terwijl de VS liever de markt zelf het werk laten doen. In Europa is hierdoor al wel wetgeving omtrent bijvoorbeeld spam en adreslijsten.