Het gaat om storingen in het UZI-formulierensysteem en het BSN-dienstensysteem. Via de formulieren kan een registratie in het UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie) worden aangevraagd, die de UZI-pas als paspoort gebruikt. Daarnaast worden via de formulieren ook servercertificaten aangevraagd die eveneens dienst doen als een elektronische identiteit voor het systeem. Dat systeem was van maandag 15 maart op dinsdag 16 maart bijna twintig uur onbereikbaar.

Het UZI-authenticatiesysteem geeft zorgverleners, en mensen die een indicatie voor behandeling moeten geven, toegang tot medische informatie. Het is dus een belangrijk onderdeel van het totale systeem voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Mensen moeten een UZI-pas wel eerst aanvragen. Daarvoor moeten zij weer vermeld staan in het UZI-register.

Meer storingen

Ook de BSN-diensten, die zorgaanbieders moeten voorzien van burgerservicenummers kampen regelmatig met storingen. Tussen dinsdag 16 maart en zaterdag 20 maart waren er in totaal vijf landelijke storingen in het BSN-dienstensysteem. Hierdoor was het onmogelijk voor zorgaanbieders om via deze weg de koppeling te maken met een burgerservicenummer.

De BSN-diensten helpen zorgaanbieders bij het opvragen en vastleggen van het burgerservicenummer in de patiëntenadministratie, staat te lezen op de site van het EPD. Ook ondersteunen ze de zorgaanbieders bij het vaststellen van de identificatie van de patiënt. Iedereen die een UZI-pas of het UZI-servercertificaat heeft, kan deze diensten gebruiken.

Weinig aangesloten zorgaanbieders

Binnen de genoemde vijf dagen waren de BSN-systemen in totaal bijna 6 uur onbereikbaar. Opvallend is dat er op alle vijf de dagen storingen plaatsvonden. Een medewerker van het informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, zegt dat op dit moment nog niet heel erg veel zorgaanbieders gebruik maken van de systemen.

Het gaat nu nog vooral om apotheken en andere zorginstanties. In totaal waren er op 31 oktober 2009 400 zorgaanbieders (ziekenhuizen, apotheken, huisartsen) aangesloten op het landelijk schakelpunt.

De medewerker van het informatiepunt vindt het aantal storingen ook hoog de afgelopen tijd. "Maar er zijn ook wel eens maanden geweest dat er helemaal niets aan de hand was", zegt hij tegen Webwereld. Het is niet bekend of er een service level agreement (sla) voor de diverse EPD-diensten is afgesproken.

Ict nog niet uitontwikkeld

De toegang tot patientgegevens via het burgerservicenummer en de UZI-pas of -certificaat wordt geregeld via het landelijk schakelpunt (LSP). Dit is het centrale knooppunt voor de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in Nederland.

Het LSP is nog aan veranderingen onderhevig. Daarom kondigde het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) afgelopen februari een Europese aanbesteding aan voor het doorontwikkelen van het LSP.

"Aangezien de omgeving waarbinnen het LSP fungeert nog niet uitontwikkeld is, worden de nodige inspanningen verwacht ten aanzien van de doorontwikkeling van de LSP Dienstverlening, zowel functioneel als wat prestaties betreft", staat te lezen in het aanbestedingsdocument.

Voor beheer en exploitatie van de dienst is 6 miljoen euro geraamd. Voor verdere ontwikkeling wordt 3 miljoen euro uitgetrokken.