Een deel van het benodigde geld kan namelijk worden `terugverdiend' door meer en beter gebruik te maken van ict. Dit stelt het Platform voor de Informatiesamenleving, kortweg EPN. Meer ict levert extra besparingen op, met als resultaat dat er minder bezuiningen nodig zijn, redeneert EPN. De ict-belangenclub komt tot deze conclusie na een debat dinsdag over het gebruik van ict in het overheidsbeleid in Den Haag. EPN stelt dat er in het buitenland genoeg goede voorbeelden zijn. Zo zou de stroomlijning van gegevens in de sociale zekerheid in België op jaarbasis twee miljard euro extra opleveren. Ook kunnen de administratieve lasten van de overheid fors worden teruggedrongen door versnelde invoering van het `Overheid Transactiepunt', redeneert EPN. "Goede voorbeelden, maar in Nederland ontbreekt op dit moment de politieke wil om deze voorbeelden ook te realiseren", aldus EPN. "Jarenlang polderen heeft niet tot wezenlijke resultaten geleid. Het komende kabinet moet zichzelf dan ook verplichten tot resultaten. Ict draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen, terwijl tegelijkertijd bezuinigingen kunnen worden behaald."