"Een beter gebruik van ict kan eraan bijdragen de zorgsector efficiënter te maken, waardoor meer patiënten in hetzelfde tijdsbestek kwalitatief beter behandeld kunnen worden", zo stelt EPN in een persbericht. Het platform constateert dat de problemen in de zorgsector nog altijd groot zijn. "De ict-investeringen in de Nederlandse gezondheidszorg lopen nog steeds achter bij andere voortrekkers van de digitale wereld, zoals de VS, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen", aldus EPN. Om het gebruik van ict in de zorg te stimuleren, is EPN met een aantal nieuwe project gestart zoals een online database voor `telemedicine-projecten'. Volgens EPN komt het gebruik van telemedicine namelijk maar langzaam van de grond, ondanks alle `veelbelovende mogelijkheden'. Een tekort aan organisatorische expertise bij de initiatiefnemers zou hier debet aan zijn. Onder telemedicine verstaat EPN het met behulp van ict op afstand verlenen van primaire zorg en het uitwisselen van medische expertise. Als voorbeeld kan genoemd worden het consulteren van een arts via internet. Verder biedt EPN startende telemedicineprojecten gratis consultancy-ondersteuning aan. Tot slot is EPN gestart met een initiatief om de ict-investeringen in de gezondheidszorg in Nederland te vergroten. Op dit moment wordt in de zorgsector ongeveer 1,5 procent van het budget besteed aan ict, stelt EPN. Dit zou binnen twee jaar naar minimaal 5 procent moeten stijgen. EPN is een onafhankelijke lobbyclub voor ict waarin het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap zijn vertegenwoordigd.