Ict-belangenclub EPN roept de informateurs daarom op ook ict-prioriteiten te stellen bij het nieuwe regeerakkoord. Het `Platform voor de Informatiesamenleving' heeft nu een soort petitie geschreven. Deze petitie, die is opgesteld in nauw overleg met VNO-NCW, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Ziekenhuizen, biedt uitgangspunten en prioriteiten voor de overheid. De belangenclubs pleiten hierin voor beter gebruik van ict in de zorg. Volgens EPN kunnen de problemen in de zorg beter worden opgelost als de mogelijkheden van ict beter worden benut. EPN vindt het nu de taak van de overheid om de wet- en regelgeving aan te passen om bepaalde ict-toepassingen mogelijk te maken.