Gemeenten zien volgens het Electronic-highway Platform Nederland vele voordelen bij de invoering van stemmen per computer en per telefoon. Het EPN heeft een grootschalig onderzoek onder ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten laten verrichten. In het onderzoek is gekeken naar de verwachtingen over het stemmen per telefoon en internet. Minister Van Boxtel heeft al grootschalige experimenten hiermee aangekondigd. Omdat de kiezer niet door weer en wind naar een stemlokaal hoeft, zou dit de huidige dalende opkomstcijfers wel eens flink kunnen doen stijgen, voorspelt het platform. Als nadeel van het toekomstige elektronische stemmen werd door de gemeenten vooral het mogelijke gebrek aan veiligheid genoemd. De vaststelling van de identiteit van de kiezer en de angst voor hackers scoorden hierbij het hoogst. Andere mogelijke problemen die werden genoemd, zijn de (nu nog) beperkte beschikbaarheid van het internet en het zogenaamde gezinsstemmen. Met dit laatste wordt bedoeld dat er dan geen controle meer is op de mate waarin men in vrijheid, dus zonder pressie van derden stemt. De Nederlandse gemeenten hebben voldoende vertrouwen in het aanpakken van deze nadelen. Meer dan de helft van de ondervraagde gemeenten gaf aan te willen meewerken aan een pilot met stemmen via internet. Men verwacht gemiddeld nog zo'n vijf jaar te moeten wachten op de introductie van verkiezingen per telefoon op via het internet. Ondertussen wordt er in de twee grootste gemeenten (Amsterdam en Rotterdam) nog altijd handmatig gestemd en geteld. Het EPN sluit Amerikaanse toestanden daarom in Nederland niet uit.