Eenderde van de bedrijven zegt hinder te ondervinden van illegale diensten en producten die over internet worden verspreid. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse ICT Barometer, die in opdracht van Ernst & Young wordt uitgevoerd onder ruim zeshonderd directeuren, managers en professionals.

De meest voorkomende cybercrime-activiteit is de verspreiding van een computervirus of -worm. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft daar het afgelopen half jaar last van gehad.

Volgens Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young, is het beveiligingsbewustzijn bij Nederlandse bedrijven ver onder de maat: "Kennelijk moeten er eerst kapitale ongelukken gebeuren voordat bedrijven zich realiseren dat ook zij te kloppen zijn door cybercriminelen".

Ruim driekwart van de bedrijven heeft inmiddels maatregelen getroffen en beveiligingssoftware geïnstalleerd. Ook de bereidheid om aangifte te doen is gestegen. Slechts een kleine groep (6 procent) blijkt daadwerkelijk aangifte te doen.