De Europese versie van het GPS-systeem heet Galileo. De Europeanen willen met het nieuwe systeem een grotere accuratesse bereiken. Het Amerikaanse systeem is niet overal honderd procent nauwkeurig. De ESA denkt dat als beide systemen aan elkaar gekoppeld worden er een beter plaatsbepalingsysteem beschikbaar komt. De vijftien Europese landen die deelnemen in de European Space Agency (ESA) hebben eind vorige week in Edinburgh hun goedkeuring verleend aan de investering. Meer details over Galileo worden volgende week tijdens een bijeenkomst van de ESA in Parijs bekendgemaakt. Aan de ontwikkeling van Galileo wordt al sinds 1999 gewerkt. Galileo maakt voor de plaatsbepaling gebruik van de dertig satellieten die nu al gebruikt worden voor GPS. Maar het doel van de ESA is een systeem te ontwikkelen dat een stuk nauwkeuriger is dan GPS. Om dat te bereiken wil de ESA onder meer drie extra satellieten lanceren. De totale kosten van het Galileo-project worden geraamd op bijna 3 miljard euro. GPS-ontvangers worden op velerlei terreinen gebruikt voor wereldwijde plaatsbepaling. Voor consumenten zijn al GPS systemen te koop voor een kleine 100 euro. Het GPS/Galileo dualband-systeem waar de ESA aan werkt moet in 2008 klaar zijn. Dan moet het behalve een grotere nauwkeurigheid ook een betere beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid bieden.